Datum objave: 21.08.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Raziskovalci Veterinarske fakultete in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani so v sodelovanju s sodelavci podjetja Animacel objavili rezultate raziskave, v kateri so dokazali, da je mogoče pasje matične celice iz maščobe spremeniti v živčne celice.

V raziskavi so preverili delovanje različnih dejavnikov, ki v telesu usmerjajo pravilen razvoj živčnih celic in odkrili pravo kombinacijo dejavnikov, ki pasje matične celice iz maščobe spodbudi k pretvorbi v živčne celice. Diferenciacijo celic so dokazali glede na njihovo obliko in aktivnost genov v pogojih in vitro, v nadaljnjih raziskavah pa bo treba ugotoviti, ali takšne celice tudi delujejo kot živčne celice v živem organizmu.

Raziskava je pomembna predvsem z dveh vidikov; odraslim matičnim celicam se običajno pripisuje slabša sposobnost pretvorbe v različna tkiva, raziskava pa kaže, da je možen prehod med zelo različnimi tipi celic, kot so maščobne matične celice in živčne celice brez predhodne dediferenciacije celic v nediferencirane matične celice. Če se bo izkazalo, da te celice tudi funkcionalno delujejo kot živčne celice, bi to lahko v prihodnosti pomenilo pomemben premik pri zdravljenju nevrodegenerativnih bolezni.

Psi pogosto obolevajo za boleznijo, podobno Alzheimerjevi bolezni pri ljudeh in ena od možnosti za zdravljenje v prihodnosti predstavljajo prav matične celice, ki bi jih predhodno razvili v živčne celice. S proučevanjem te bolezni pri psih in možnosti njenega zdravljenja se ukvarjajo tudi raziskovalci na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani, h kliničnim raziskavam pri psih, ki bodo lahko kasneje zanimive tudi za zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni pri ljudeh, pa bodo prispevali tudi rezultati raziskave slovenskih raziskovalcev.

Pri raziskavi so sodelovali dr. Sonja Prpar Mihevc, Vesna Kokondoska Grgic (zdaj zaposlena v podjetju Kemomed) in dr. Gregor Majdič z Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, dr. Andreja Nataša Kopitar z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani ter Luka Mohorič iz podjetja Animacel.

Več informacij o raziskavi lahko dobite pri vodilnem avtorju raziskave prof. dr. Gregorju Majdiču ().

Članek si lahko preberete tukaj.