Datum objave: 13.10.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Glede na trenutno epidemiološko sliko v zvezi s COVID-19 in usmeritve ter priporočila NIJZ, za varno izvajanje pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela, rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, podaja naslednja priporočila:

  1. Pedagoški proces in raziskovalno delo naj se povsod kjer je to možno, izvaja na daljavo.
  2. V primerih, ko to zaradi narave dela ni možno, se upošteva protokole za zagotavljanje varnosti pred okužbo:
    • omejiti število oseb, ki so lahko hkrati prisotne v določenem prostoru (upoštevaje velikost prostorov, fizična distanca med zaposlenimi najmanj 1,5 m, umivanje oz. razkuževanje rok, uporaba zaščitnih mask in druge osebne varovalne opreme, kjer je obvezna, ter dobro prezračevanje),
    • preventivne ukrepe upoštevajte tudi v vseh skupnih prostorih,
    • možnost izmenjave dela od doma za sodelavce, kjer zaradi velikosti prostorov razdalja 1,5 m ni možna.
  3. Obštudijska dejavnost naj se izvaja na daljavo.
  4. Kontaktne športe, ki so del pedagoškega procesa ali rekreacije v Univerzitetni športni dvorani se odsvetuje.

Rektor ponovno poudarja, da v primeru prisotnih simptomov okužbe s COVID-19 oseba ostane doma in se ravna po priporočilih NIJZ.

Priporočilo velja do preklica.