Datum objave: 17.12.2020

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Izjava rektorja Univerze v Ljubljani o skrb vzbujajočem stanju visokega šolstva v času ukrepov za preprečevanje epidemije Covid-19.

Univerza v Ljubljani od začetka epidemije Covid-19 aktivno sodeluje pri preprečevanju širjenja okužbe. Naše študentke in študente ter zaposlene na fakultetah in akademijah smo redno obveščali in nagovarjali k doslednemu spoštovanju vseh preventivnih ukrepov. Ukrepom smo prilagajali tudi študijski proces. Zavedamo se, da lahko le kot solidarna družba skupaj preprečimo širjenje virusa.

Po zaključenem prvem valu epidemije smo intenzivno pripravljali urnike za ustrezno in varno izvedbo študija v zimskem semestru 2020/21 in na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport skupaj s sindikati ter študentkami in študenti pripravili smernice za izvedbo študija. Želeli smo fizično prisotnost, seveda ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov. Pri večjih študijskih skupinah smo predvideli hibridni sistem, kjer bi se določeno število študentk in študentov nahajalo v predavalnicah, ostali pa bi spremljali predavanja prek spleta. Kupili smo ustrezno avdiovizualno opremo, zaščitno opremo in pleksi pregrade. Oktobra smo načrtovano izvedbo študija začeli uresničevati in bili kmalu primorani vsa predavanja prenesti na splet. Za kratek čas so se izvajale le vsebine, kjer je fizična prisotnost študentk in študentov nujna. Predavanja in vaje trenutno izvajamo po najboljših močeh, vendar pomembnega dela študijskega procesa, ki poteka v laboratorijih, ateljejih in v drugih prostorih praktičnega učenja, ne moremo izvesti na daljavo.

Razumemo, da si v dani situaciji ne moremo privoščiti polnih predavalnic, ne razumemo pa, da fakultete in akademije še naprej ostajajo v celoti zaprte za študentke in študente, s katerimi bi lahko posamezno ali v majhnih skupinah in ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov tako rekoč brez tveganja izvedli nujen del študijskega procesa. Pred nami je izpitno obdobje, vendar marsikje profesorji in profesorice ne bodo mogli preverjati znanja, saj ga študentke in študenti preprosto niso bili deležni v zadostnem obsegu. Resno se sprašujemo, kako bomo zaključili zimski semester. Zdaj je že jasno, da je ogroženo izobraževanje cele generacije študentk in študentov. Posledice bo razkril čas.

Na Univerzi v Ljubljani smo ves čas z razumevanjem trenutne situacije predlagali najrazličnejše rešitve, ki ne bi ogrožale zdravja, študentkam in študentom pa bi zagotovile pridobivanje znanja. Trenutni ukrepi in prioritete sproščanja kažejo, da vrednota znanja ni na obzorju odločevalcev. Kot rektor najstarejše in največje univerze v Sloveniji, kot visokošolski učitelj in kot državljan te države ne morem molčati. Dejstvo, da je visokošolski prostor del zadnjega, t. i. zelenega paketa sproščanja, pove veliko o tem, koliko cenimo znanje, brez katerega ne more delovati noben del te družbe. S takimi prioritetami podiramo temelje naše prihodnosti, ki bi morala biti utemeljena prav na znanju.

Prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani