Datum objave: 06.01.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Univerza v Ljubljani je v letu 2020 dobila 69 novih rednih profesoric in profesorjev z različnih področij znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in pedagoškega dela. Vsako leto jih razglasimo na slavnostnem dogodku, a tokrat zaradi epidemioloških razmer to žal ni bilo mogoče. Nove redne profesorice in profesorje zato ponosno predstavljamo v tem članku in jim iskreno čestitamo.

»Redne profesorice in redni profesorji dokazujejo, da zmorejo prehoditi pot, ki jo zahteva najvišja kakovost poklica visokošolskega učitelja. Ta pot je zahtevna, dolga in nepredvidljiva. V nadvse konkurenčnem mednarodnem okolju jo zmorejo prehoditi le najboljši,« pravi rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič. Vsem novim rednim profesoricam in profesorjem želi, da bi jim prejem naziva odprl še dodatne možnosti za nadgrajevanje njihovega cenjenega dela, ki naj ga nadaljujejo s še večjo vnemo. »Ta naziv naj vam bo v ponos, veselje in osebno zadovoljstvo,« še dodaja rektor.

Nove redne profesorice in novi redni profesorji Univerze v Ljubljani v letu 2020 so:

AKADEMIJA ZA GLASBO
Dušan Bavdek za področje kompozicija
Andrej Misson za področje teorija glasbe
Urška Pompe za področje teorija glasbe
Andrej Zupan za področje klarinet
 
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
Žanina Mirčevska za področje dramsko pisanje
Janez Pipan za področje gledališka in radijska režija
Jasna Vastl za področje scenografija

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
Žiga Kariž za področje slikarstvo

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Andraž Čarni za področje ekologija
Mateja Germ za področje ekologija
Petra Golja za področje fizična antropologija
Klemen Jerina za področje ekologija divjadi in upravljanje s populacijami prostoživečih živali
Tomislav Levanič za področje urejanje gozdov
Blaž Stres za področje mikrobiologija
Katarina Vogel Mikuš za področje fiziologija rastlin

EKONOMSKA FAKULTETA
Aleksander Aristovnik za področje ekonomija
Barbara Čater za področje trženje
Ljubica Knežević Cvelbar za področje turizem
Darja Peljhan za področje ekonomika poslovanja
Jože Sambt za področje ekonomija
Miroslav Verbič za področje ekonometrija

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Tomaž Krušec za področje arhitektura
Jurij Sadar za področje arhitektura

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
Tomaž Deželan za področje politologija
Urška Golob Podnar za področje tržno komuniciranje
Marko Milosavljević za področje novinarstvo
Samo Pavlin za področje organizacijsko – kadrovsko področje
Petra Roter za področje mednarodni odnosi
 
FAKULTETA ZA ELEKTORTEHNIKO
Marko Tomaž Čepin za področje elektrotehnika
Iztok Fajfar za področje elektrotehnika
Gregor Geršak za področje elektrotehnika

FAKULTETA ZA FARMACIJO
Janez Ilaš za področje farmacevtska kemija
Robert Roškar za področje farmacevtska tehnologija in biofarmacija
Anamarija Zega za področje farmacevtska kemija

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Bogdan Štefane za področje organska kemija
Matija Tomšič za področje fizikalna kemija
Andreja Žgajnar Gotvajn za področje ekološko inženirstvo

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
Aleš Iglič za področje fizika
Matjaž Konvalinka za področje matematika
Primož Pelicon za področje fizika

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Fabio Ricciato za področje računalništvo in informatika
Vlado Stankovski za področje računalništvo in informatika

FAKULTETA ZA ŠPORT
Aleš Filipčič za področje znanost o športu – kineziologija
Goran Vučković za področje znanost o športu – kineziologija

FAKULTETA ZA UPRAVO
Aleksander Aristovnik za področje ekonomika in management v upravi

FILOZOFSKA FAKULTETA
Monika Govekar Okoliš za področje andragogika
Gašper Ilc za področje angleški jezik
Hotimir Tivadar za področje slovenski jezik
Špela Virant za področje književnosti v nemškem jeziku
Alenka Vrbinc za področje angleški jezik

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
Helena Gabrijelčič Tomc za področje informacijska in grafična tehnologija
Boštjan Rožič za področje geologija
Marko Vrabec za področje geologija

PEDAGOŠKA FAKULTETA
Iztok Devetak za področje kemija v izobraževanju
Janez Krek za področje filozofija edukacije
Karmen Pižorn za področje angleščina v izobraževanju

PRAVNA FAKULTETA
Mirko Pečarič za področje upravno pravo in pravo javne uprave

MEDICINSKA FAKULTETA
Miha Arnol za področje interna medicina
Ksenija Cankar za področje fiziologija
Matej Drobnič za področje ortopedija
Simona Gaberšček za področje interna medicina
Polona Jaki Mekjavić za področje oftalmologija
Janja Ocvirk za področje onkologija
Jernej Pajek za področje interna medicina
Maja Pohar Perme za področje biostatistika in biomedicinska informatika
Ksenija Rener Sitar za področje stomatološka protetika
Metka Volavšek za področje patologija
Vesna Zadnik za področje javno zdravje

TEOLOŠKA FAKULTETA
Bojan Žalec za področje filozofija

ZDRAVSTVENA FAKULTETA
Tjaša Griessler Bulc za področje sanitarno inženirstvo