Datum objave: 16.02.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Univerza v Ljubljani (UL) je z Evropskim patentnim uradom (European Patent Office – EPO) sklenila memorandum o sodelovanju v iniciativi Pan-European Seal Professional Traineeship Program. Sodelovanje v programu UL omogoča, da EPO do 8. marca 2021 v ožji izbor za opravljanje enoletnega plačanega pripravništva predlaga deset najustreznejših kandidatk/kandidatov (pet s področja naravoslovja in tehnike, pet s področja humanistike in družboslovja), ki so (bodoči) diplomanti/diplomantke magistrskega študija ustreznih smeri UL. Višina mesečnega prejemka prirpavnic/pripravnikov EPO je približno 2.000 EUR bruto, predvideni začetek opravljanja pripravništva na sedežu urada v Münchnu, Nemčija je september 2021.

Po izboru EPO kot ustrezna štejejo sledeča področja:

  1. naravoslovje in tehnika: kemijsko inženirstvo, strojništvo, elektrotehnika, telekomunikacije, računalništvo in informatika, biologija, živilska tehnologija, mikrobiologija, biotehnologija, farmacija, genetika, vede o življenju, vede o materialih, statistika oz. podatkovna analiza ipd.;
  2. humanistika in družboslovje: pravo, ekonomija oz. poslovne vede, mednarodni odnosi/ politologija, komunikologija, marketing, družboslovna informatika, kadrovski management ipd.

Rok za prijavo za kandidatke/kandidate UL je 1. marec 2021, ostale informacije o prijavi so na voljo v pripetem besedilu razpisa. Deset kandidatk/kandidatov, ki jih bo UL izbrala s tem razpisom, bo EPO uvrstil neposredno na ožji seznam kandidatk/kandidatov (»shortlist«) in izvedel dokončni postopek izbire, rezultati katerega bodo znani predvidoma maja/junija 2021.

Priloga 1 – EPO prijavni obrazec
Priloga 2 – EPO izjava o verodostojnosti podatkov in dokazil
EPO razpis
EPO program

epo logo