Datum objave: 06.04.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Volitve rektorja bodo potekale v torek, 13. aprila 2021, na vseh 26 članicah Univerze in rektoratu hkrati. Zaradi epidemioloških razmer bodo potekale elektronsko, in sicer z uporabo sistema SimplyVoting. O vseh podrobnostih elektronskih volitev bodo volivke in volivci pravočasno obveščeni.

Za rektorja Univerze v Ljubljani za mandatno obdobje 2021–2025 kandidirajo štirje kandidati (našteti so po abecednem vrstnem redu priimkov):

  • prof. dr. Igor Lukšič (predlog z UL FDV),
  • prof. dr. Gregor Majdič (predlog z UL VF),
  • prof. dr. Igor Papič (predlog z UL FE in UL FKKT),
  • prof. dr. Anton Ramšak (predlog z UL FMF).

Njihovi programi so objavljeni tukaj, posnetke predstavitev pa si lahko ogledate tukaj.

Volilno pravico za volitve rektorja imajo tri skupine volivk in volivcev, in sicer:

  • visokošolski učitelji/učiteljice, znanstveni delavci/delavke ter visokošolski in raziskovalni sodelavci/sodelavke, ki so zaposleni/zaposlene na univerzi vsaj za polovični delovni čas, razen učiteljic/učiteljev kliničnih predmetov, ki morajo biti zaposlene/zaposleni vsaj v obsegu 25 odstotkov polnega delovnega časa;
  • študentke/študenti;
  • strokovno-administrativni in tehnični delavci/delavke, ki so zaposleni/zaposlene vsaj za polovični delovni čas.

Skupine volivk/volivcev imajo različne uteži pri seštevanju glasov, tako da imata skupini študentk/študentov in strokovnih delavk/delavcev vsaka po 20 odstotkov vseh glasov. Volitve so neposredne in potekajo sočasno na vseh članicah in rektoratu.

Elektronske volitve bodo potekale z uporabo preizkušenega sistema SimplyVoting, ki je bil že uporabljen za izvedbo volitev v študentske svete članic Univerze v Ljubljani. Volitve so potekale brez težav.