Datum objave: 09.04.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V Uradnem listu RS (št. 53/21) je bil objavljen nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

Odlok začasno prepoveduje in še naprej ohranja v veljavi nespremenjen režim prepovedi zbiranja ljudi na univerzah, RAZEN za študentke/študente za opravljanje izpitov, seminarjev do največ deset udeleženk/udeležencev, laboratorijskih vaj in individualnega pouka (npr. klinične in kabinetne vaje ter vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme in inštrumentov).

Odlok začasno prepoveduje in še naprej ohranja v veljavi nespremenjen režim prepovedi zbiranja ljudi v študentskih domovih, RAZEN v primeru študentk/študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentskih družin, študentk/študentov tujk/tujcev in gostujočih profesoric/profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, ter študentk/študentov, ki opravljajo izpite, seminarje, laboratorijske vaje in individualni pouk.

Za več informacij o poteku študijskega procesa spremljajte obvestila vaše akademije oz. fakultete.