Datum objave: 21.04.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Prof. dr. Gregor Majdič je v drugem krogu prejel 54,9 odstotkov veljavnih glasov, prof. dr. Igor Papič pa 45,1 odstotek. Dr. Majdič je izvoljen za rektorja Univerze v Ljubljani za mandatno obdobje od 1. oktobra 2021 do 30. septembra 2025.

Volitve so potekale na vseh 26 članicah in rektoratu Univerze v Ljubljani hkrati. Zaradi epidemioloških razmer so potekale elektronsko, z uporabo sistema SimplyVoting. Volilno pravico je imelo 45.672 volivk in volivcev, svoj glas jih je oddalo 17 odstotkov (60,6 odstotkov v skupini visokošolski učitelji/učiteljice, znanstveni delavci/delavke, visokošolski in raziskovalni sodelavci/sodelavke; 49,4 odstotke v skupini strokovno-administrativni in tehnični delavci/delavke; 10,9 odstotkov v skupini študentke, študenti). Skupine imajo različne uteži pri seštevanju glasov, in sicer v razmerju 60/20/20.

45. rektor je bil izvoljen v drugem krogu. V prvem krogu so se za položaj potegovali štirje kandidati, in sicer prof. dr. Igor Lukšič (predlog z UL FDV), prof. dr. Gregor Majdič (predlog z UL VF), prof. dr. Igor Papič (predlog z UL FE in UL FKKT), prof. dr. Anton Ramšak (predlog z UL FMF). Ker ni nobeden prejel več kot 50 odstotkov veljavnih glasov, sta se glede na število glasov v drugi krog uvrstila dr. Papič, ki je prejel 35,5 odstotkov glasov, in dr. Majdič, ki je prejel 29,7 odstotkov glasov.