Datum objave: 23.04.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V skladu z vladnim načrtom sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covid-19 se od ponedeljka, 26. aprila 2021, izvaja študijski proces na članicah Univerze v Ljubljani tako, da se s hibridnimi modeli oziroma v živo izvedejo vse tiste oblike študijskega procesa, ki jih omogočajo smernice NIZJ.

Maske so v zaprtih prostorih obvezne za vse predavatelje in predavateljice, tudi za cepljene in tudi če obstaja pregrada iz pleksi stekla; predvideti je treba varne poti ter vhode in izhode s čim manj osebnimi kontakti na hodnikih in v sanitarijah; obvezno je razkuževanje rok in opreme; upoštevati je treba varnostno razdaljo najmanj 1,5 m med udeleženkami in udeleženci v vse smeri; prezračevanje ipd. Priporoča se izvedba pedagoškega procesa v manjših skupinah.

Skladno z Odredbo o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, ostaja obvezno tedensko HAG testiranje zaposlenih. Študentkam in študentom bosta MIZŠ oz. NIJZ omogočila prostovoljno samotestiranje, vendar bodo podrobnejša navodila znana šele v začetku maja. Do takrat lahko članice Univerze v Ljubljani poleg zaposlenih na tedensko HAG testiranje povabijo tudi študentke in študente, ki se bodo udeleževali pedagoškega procesa, pri tem pa poudarjamo, da je testiranje zanje prostovoljno.

Za več informacij o poteku študijskega procesa naj študentke in študenti spremljajo obvestila svojih akademij oz. fakultet.

S ponedeljkom, 26. aprila 2021, se odpirajo tudi študentski domovi. Študentke in študente bo javni zavod Študentski dom Ljubljana obvestil možnostih bivanja v študentskih domovih.