Datum objave: 14.05.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Iščemo najboljšo inovacijo Univerze v Ljubljani v letu 2021. Rektorjeva nagrada je tradicionalno tekmovanje, ki spodbuja inoviranje na Univerzi in pomaga inovatorjem na poti do trga.Organizirata ga Univerza v Ljubljani in Ljubljanski univerzitetni inkubator.

Že drugo leto zapored smo tekmovanje razdelili v dve kategoriji: kategorijo študentk, študentov, alumen, alumnov in kategorijo raziskovalk, raziskovalcev, redno zaposlenih na Univerzi v Ljubljani. K prijavi vabimo vse, ki imate tehnološke ali netehnološke inovacije in inovativne podjetniške ideje.

 1. Prijavi svojo inovacijo ali idejo.
 2. Udeleži se pripravljalnih delavnic.
 3. Predstavi svojo idejo v 3 minutah pred strokovno komisijo, predstavnicami in predstavniki gospodarstva ter akademskega sveta.
 4. Nadaljuj svojo podjetniško pot na Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju (LUI), kjer ti bodo pomagali pri uspešnem vstopu na trg oz. se poveži s Pisarno za prenos znanja Univerze v Ljubljani, kjer ti bomo pomagali pri komercializaciji inovacije.

Zakaj se prijaviti?

 • NAGRADNI SKLAD 12.000 € (6000 € za posamezno kategorijo). Tekmovali boste v eni od dveh kategorij: študentke, študenti, alumne, alumni ali raziskovalke, raziskovalci. Rektor Univerze v Ljubljani bo zmagovalki, zmagovalcu ali zmagovalni skupini kategorije podelil nagrado 3000 €, drugo uvrščenemu 2000 € in tretjemu 1000 €.
 • DELAVNICE oblikovanja poslovne ideje, zaščite intelektualne lastnine ter nastopanja in predstavitve vaše ideje pred komisijo (pitching).
 • OCENA komercialnega potenciala ideje.
 • Najboljši boste imeli možnost VSTOPITI V PROGRAM LUI, kjer vam bomo pomagali pri pridobitvi finančnih virov ter dostop do investitoric, investitorjev in gospodarstvenic, gospodarstvenikov.

Rok za prijavo
Najkasneje do 19. septembra 2021 do 23.59. Svoje inovacije prijavite prek spletnega obrazca.

Pomembni datumi

 • Do vključno 19. septembra (23:59): rok za oddajo prijav,
 • med 20. septembrom in 24. oktobrom bodo potekale pripravljalne delavnice: Oblikuj poslovno idejo, Kratka predstavitev (pitch), Zaščita intelektualne lastnine in Trening predstavitve ideje,
 • oktobra: izbor 12 finalistov (6 iz kategorije študentke, študenti, alumne, alumni in 6 iz kategorije raziskovalke, raziskovalci) – predstavitev tekmovalk, tekmovalcev pred ožjo strokovno komisijo (3-članska komisija),
 • november: predstavitev vseh 12 finalistk, finalistov, razglasitev zmagovalk, zmagovalcev in podelitev Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani v obeh kategorijah.

Kdo se lahko prijavi?

 • Zaposlene/zaposleni, raziskovalke/raziskovalci, pedagoške sodelavke/pedagoški sodelavci na Univerzi v Ljubljani,
 • Študentke, študenti Univerze v Ljubljani in alumne, alumni Univerze v Ljubljani, za katere velja, da od zaključka študija do datume prijave ni minilo več kot dve leti.

Članice, člani skupin so lahko tudi zaposleni na drugih institucijah ali študentke, študenti drugih univerz, vendar mora v tem primeru vodja skupine izpolnjevati zgornje pogoje.

Pogoji sodelovanja

Na natečaj lahko prijavite inovacije, za katere:

 • prijaviteljice, prijavitelji nimajo do dneva prijave na natečaj izdanega nobenega računa za prodajo produktov, storitev ali intelektualne lastnine ali sklepa o pridobitvi nepovratnih sredstev s širšega področja delovanja ideje (o skladnosti področja odloči komisija, ki jo imenuje rektor),
 • prijaviteljice, prijavitelji do vključno 19. septembra 2021 niso bili članice, člani podjetniških ekip, vključenih v subjektu podpornega okolja (podjetniški in univerzitetni inkubatorji, tehnološki parki),
 • pogoj v kategoriji raziskovalke, raziskovalci, redno zaposleni na Univerzi v Ljubljani, je, da je predstavljena inovacija v lasti Univerze v Ljubljani oz. v vsaj 50 % (če sta solastnici/solastnika dva) oz. v vsaj 30 % lasti (če je inovacija v solastništvu treh ali več organizacij),
 • prijavitelji se s prijavo zavežejo, da bodo sodelovali v obveznem izobraževalnem delu programa tekmovanja.

Merila ocenjevanja

 • jasnost opisa ideje,
 • inovativnost projekta,
 • tehnološka perspektivnost proizvoda/storitve, ki je predmet projekta,
 • raven tveganja glede na ocenjen tržni potencial,
 • velikost tržnega potenciala,
 • izpostavljenost konkurenci in konkurenčne prednosti,
 • kakovost ekonomike projekta,
 • kakovost načrtovane organizacije izvedbe projekta,
 • primernost ekipe za izvedbo projekta,
 • kakovost razmerij do Univerze v Ljubljani,
 • razvitost inovacije,
 • vpliv na izboljšanje kakovosti življenja,
 • družbena odgovornost projekta,
 • projekt ni v nasprotju z etiko in moralo
 • 3-minutna predstavitev ideje

Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani
Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani izvaja Ljubljanski univerzitetni inkubator v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani.

Imate vprašanja?
Stopite v stik z LUI prek e-pošte in pišite na ali prek telefona in pokličite na 01 620 34 82.

Prijavite se
Do vključno 19. septembra se lahko prijavite prek PRIJAVNEGA OBRAZCA.

Rektorjeva nagrada za naj inovacijo 1