Datum objave: 01.06.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rok za prijavo na razpis Inovacijskega sklada UL je 20. avgust 2021. Namenjen je raziskovalcem UL, ki imate tehnologijo ali rešitev za že identificirane izzive, a vam manjka korak ali dva, da jo pripeljete bližje uresničitvi.

Zahtevana stran/sekcija vsebuje elemente, ki za delovanje potrebujejo uporabnikovo soglasje za shranjevanje piškotkov (vdelane youtube, facebook video vsebine...).

Univerza v Ljubljani, vključno s članicami, vlaga v pravno varstvo intelektualne lastnine (predvsem patentiranje) precejšnja sredstva. Ker pa so te tehnologije na nižjih stopnjah tehnološke pripravljenosti, so lahko manj zanimive za industrijske partnerje. Z namenom lajšanja komercializacije tehnologij je Univerza vzpostavila Inovacijski sklad. Prijavijo se lahko tako tehnološki in netehnološki projekti.

Sredstva Inovacijskega sklada se bodo izbranim projektom dodelila prek 2. razpisa, ki se odpre 1. junija 2021. Informacije o celotnem razpisu in kako se prijaviti so dostopne na spletni strani Pisarne za prenos znanja UL.

Katerim projektom je namenjen Inovacijski sklad?

Projektom na področju prenosa znanja, ki jim do sklenitve licenčne/prodajne pogodbe/pogodbe o skupnem razvoju ali prijave na večji razpis za preverbo koncepta manjka:

 • delujoči prototip ali
 • študija izvedljivosti ali
 • raziskava trga ali
 • potrditev delovanja tehnologije v industrijskem/kliničnem okolju ali
 • vzpostavitev odnosov z relevantnimi podjetji.

Kdo lahko kandidira?

 • Raziskovalni projekti, katerih intelektualna lastnina je v lasti UL.
 • Če je lastnikov več, mora biti tehnologija vsaj v 50-% lasti UL (če sta lastnika 2) oz. vsaj v 30-% lasti UL (če so lastniki 3 ali več).
 • Če gre za univerzitetni know-how, morajo biti urejena pravna razmerja z UL.
 • Raziskovalec lahko sodeluje le z eno projektno prijavo.

Okvirni letni proračun

 • 70.000 evrov
 • Višina prejetih sredstev na posamezni projekt: od 5.000 do 25.000 evrov

Kako se prijavite?

Prijavite se prek prijavnega obrazca. Izpolnjenega in podpisanega posredujete na e-naslov: .

Vsem, ki ste zainteresirani za Inovacijski sklad UL, svetujemo, da pred prijavo stopite v stik s Pisarno za prenos znanja prek ali pokličite na 01 241 85 81 (Jana) ali 01 241 85 33 (Simona).

razpis za Inovacijski sklad Univerze v Ljubljani v2