Datum objave: 03.06.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Upravni odbor Univerze v Ljubljani (UO UL) je v polni sestavi. Vlada RS je na svoji redni seji 27. maja 2021 imenovala še tri manjkajoče članice, člane in podala soglasje k imenovanju predstavnika delodajalk, delodajalcev. Mandat članov UO UL traja štiri leta. UO UL je organ upravljanja, ki odloča zlasti o zadevah gospodarske narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje Univerze.

Člani UO UL so:

  • prof. dr. Emil Erjavec, predsednik,
  • prof. dr. Matjaž Mikoš, predstavnik pedagoških delavk, delavcev,
  • prof. dr. Samo Ribarič, predstavnik pedagoških delavk, delavcev,
  • dr. Tone Češnovar, predstavnik drugih delavk, delavcev,
  • Ana Grošelj, predstavnica študentk, študentov,
  • mag. Matjaž Čemažar, predstavnik delodajalk, delodajalcev,
  • Anita Ovčar, predstavnica vlade,
  • prof. dr. Jurij Franc Tasič, predstavnik vlade,
  • dr. Bojan Rotar, predstavnik vlade.

Volitve članic, članov iz vrst pedagoških delavk, delavcev, drugih delavk, delavcev UL in delodajalk, delodajalcev so na Univerzi potekale 29. januarja 2021. Poročilo o volitvah najdete tukaj. Tri članice, člane UO UL imenuje vlada, kar je naredila na seji 27. maja 2021, hkrati je na seji podala tudi soglasje k imenovanju predstavnika delodajalk, delodajalcev. Predstavnico oz. predstavnika delodajalk, delodajalcev sicer izvolijo elektorji na UL, vendar mora vlada podati še soglasje k imenovanju.

Dosedanjemu UO UL je mandat potekel 24. aprila 2021.