Datum objave: 15.06.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Študentke in študenti Univerze v Ljubljani, do 31. avgusta prijavite svojo netehnološko oz. multidisciplinarno inovacijo na HUD razpis Univerze v Ljubljani s krovno temo Naprej k človeku in soustvarite boljšo družbo za vse.

Cilj novega razpisa je ponuditi študentkam, študentom 1. in 2. stopnje ter ekipam študentk, študentov priložnost za snovanje in predstavitev idej, rešitev, pa tudi potencialnih inovacij, ki bodo naslavljale izzive t.i. nove realnosti, ki smo jih poimenovali Naprej k človeku.

Ob zavedanju, kako nujno je povezovanje različnih disciplin za ustvarjanje resnične dodane vrednosti za družbo, doseganje trajnostnega razvoja in družbene blaginje, si prizadevamo v nabor inovacij, ki nastajajo na Univerzi v Ljubljani, pritegniti več netehnoloških rešitev oziroma multidisciplinarnih inovacij.

HUDa tema, HUDi izzivi: Naprej k človeku

Pandemija, ki ji znanost vztrajno odgovarja in nas slednjič rešuje iz primeža virusa ter njegovih variant, je posameznico, posameznika, družbo postavila v domala revolucionaren položaj ponovnega vzpostavljanja prav te družbe in druženja. Soočeni smo z izzivi, ki segajo od povsem individualnih sprememb, statistične podobe prebivalstva, delovanja trga dela, naraščanja domačega nasilja in razmišljanja o samomoru, (pre)nasičenosti z (dez)informacijami, pa vse do omejevanja uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V tej novi realnosti se bo potrebno tudi na novo »postaviti« in primerno odgovoriti na omenjene in še številne druge izzive.

Ne omejujemo vas na kategorijo inovacije, si pa želimo, da boste s svojim predlogom rešitve celovito odgovorili na zastavljene izzive.

HUDe spodbude

  • Denarna nagrada: 1.000 EUR za prvo nagrado, 500 EUR za drugo in 250 EUR za tretjo nagrado (bruto zneski).
  • Izobraževanje: prejme jo prvonagrajena, prvonagrajeni (posameznica, posameznik ali ekipa), več informacij bo znanih kmalu.
  • Prenos znanja: ker si tako organizatorke, organizatorji razpisa kot prijavljene kandidatke, kandidati želimo videti uresničitev inovacije in njeno uporabo v praksi, se s podelitvijo nagrade naše in vaše delo ne zaključi, pač pa dejansko šele začenja. Finalistkam, finalistom bomo namenili ustrezno podporo (Pisarne za prenos znanja in sodelavk, sodelavcev Univerze v Ljubljani), zato da bomo s skupnimi močmi inovacije približali trgu in uporabi.

HUDe snovalke, snovalci, prijavite se zdaj

Postanite HUDi snovalci, snovalke inovacij. Prijavite rešitev, idejo, potencialno inovacijo in soustvarjajte boljšo družbo za vse.

Prijave (HUD vprašalnik) v elektronski obliki pošljite na elektronski naslov najkasneje do 31. avgusta 2021.

Več informacij o HUDem razpisu najdete na spletni strani Pisarne za prenos znanja https://ppz.uni-lj.si/hud/.