Rektorska konferenca Republike Slovenije ponovno naslavlja problematiko spremembe Zakona o tujcih, ki so pričele veljati dne 26. 5. 2021 ter podrobneje urejajo položaj tujih študentov in raziskovalcev. Pozdravljamo številne pozitivne spremembe, ki jih uvajajo spremembe zakona, kot je npr. možnost 9 mesečnega bivanja po zaključka študija z namenom iskanja zaposlitve, ureditev položaja mobilnih študentov in raziskovalcev in njihov družinskih članov, prevzemanje dovoljenj za prebivanje v Sloveniji, uvedena možnost, da univerze sodelujemo v postopku pridobivanja dovoljenj za bivanje, itn.

Datum objave: 22.06.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

RKRS je na seji dne 18.06.2021 opravila obsežno razpravo o pomenu tujih študentov za univerze in ki jim bo tolmačenje sprememb zakonodaje otežilo ali onemogočilo dostop do slovenskih univerz. RKRS tako poziva MIZŠ in MNZ, da je potrebno ureditev za tuje študente primerno tolmačiti, da že vpisani študenti ali kandidati za študij ne bodo imeli onemogočenega dostopa do študija na slovenskih univerzah in da naj se skladno s to zakonsko ureditvijo 33. člen ZTuj razume in tolmači za študente tako, da bo dokazovanje finančnega stanja študentov ostalo enako, kot je bilo do sedaj. Prav tako menimo, da spremembe zakonodaje ne smejo vplivati na položaj že vpisanih študentov, ki nadaljujejo študij v RS. Takšni postopki ter nepotrebna birokracija preprečujejo internacionalizacijo in mednarodna prizadevanja univerz.

RKRS še posebej izpostavlja, da se podpira vsa prizadevanja tako študentske organizacije kot sindikatov za omogočanje dostopa tujih študentov na univerze, ki se jim priključujejo tudi predstavniki študentskih svetov univerz, ki so sodelovali na seji RKRS.

RKRS se je odločila, da poda poziv na MNZ za spremembo Zakona o tujcih na način, da so študentje izvzeti iz dokazovanja pogojev zadostnih sredstev za bivanje v RS z namenom študija.