Datum objave: 12.07.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Univerza v Ljubljani izvaja skupaj z osmimi univerzami iz Srednje in Jugovzhodne Evrope projekt COVIMO: "Pandemija COVID-19 kot "okno priložnosti" za prehod na novo in bolj vključujočo internacionalizacijo z virtualno mobilnostjo." Ena izmed nalog projekta je zbiranje podatkov o uporabi IKT orodij in digitalnih metodologij pri poučevanju in študiju, s ciljem prepoznati najboljše prakse in težave izobraževanja na daljavo. Spletna anketa je namenjena tako študentkam, študentom kot pedagoškim delavkam, delavcem. Odgovore zbirajo kolegi z Varšavske univerze za znanosti o življenju (SGGW), analiziral pa jih bo konzorcij univerz, vključenih v projekt COVIMO. Vašega odziva bi bili zelo veseli.

Za izpolnjevanje ankete boste potrebovali največ 10 minut vašega časa.

POVEZAVA do ankete.

Spletna anketa je popolnoma anonimna ter na voljo izključno v angleščini (zaradi primerljivosti in lažjih analiz). Anketa bo na voljo do četrtka, 15. julija 2021.

Za vaše sodelovanje se vam vnaprej iskreno zahvaljujemo!

OPIS PROJEKTA

Naslov projekta: Pandemija COVID-19 kot "okno priložnosti" za prehod na novo in bolj vključujočo internacionalizacijo preko virtualne mobilnosti  (COVID-19 pandemic as an “opportunity window” for the transition towards new and more inclusive internationalisation through virtual mobility)

Pandemija COVID-19 je pomembno vplivala na izobraževanje po vsem svetu, kar velja tudi za terciarno izobraževanje. Uveljavljene prakse izobraževanja so bile v mnogih pogledih spremenjene. Prepovedi mednarodnih potovanj in notranji ukrepi so bistveno vplivali na mednarodno mobilnost študentk, študentov in internacionalizacijo. V takih okoliščinah je pandemija covida-19 odprla "okno priložnosti" za novosti v visokošolskih praksah. Da novost postane uveljavljena praksa, njeno uvajanje ne zahteva le ustreznih tehnologij, temveč tudi družbeno sprejemljivost. Zadnje pomeni, da za njihovo uveljavljanje ne ustvarjamo novih ovir, kot sta različen odnos do digitalnih tehnologij in njihova dostopnost za različne družbene skupine.

Projekt COVIMO skuša izkoristiti in »zapreti« to "okno priložnosti" z zasledovanjem naslednjih ciljev:

a) priprava mednarodnega priročnika primerov dobrih (in slabih) praks, glede na vrsto izobraževanja, nacionalni in univerzitetni kontekst ter naravo študijskih programov (znanosti o življenju, družbene vede) pri izvajanju spletnega izobraževanja med pandemijo covida-19, vključno z vrednotenjem teh praks za njihovo uporabo pri drugih večjih motnjah v univerzitetnem izobraževanju (npr. pri obsežnih naravnih nesrečah);

b) priprava različnih scenarijev odzivov na ukrepe za zmanjšanje pandemije covida -19 v izobraževanju na različnih univerzah in različnih nacionalnih okoliščinah na način, da bodo prikazani možni odzivi v prihodnosti ter da bodo podpirali vključenost;

c) priprava gradiva za usposabljanje študentk, študentov, pedagoškega in tehničnega univerzitetnega osebja za boljšo prilagoditev (in na ta način podporo njihovemu vključevanju) za spletno izobraževanje;

d) oblikovanje orodij navidezne resničnosti za izvajanje »navidezne mobilnosti« osebja in študentk, študentov, ki bo eksperimentalno preizkušena v mednarodnem skupnem študijskem programu "Podonavski agroživilski program (DAFM pod okriljem mreže CASEE (Srednja in Jugovzhodna Evropa). Orodja navidezne resničnosti bodo temeljile na priročniku dobrih praks, upoštevala izide scenarijev reakcij na pandemijo in vključevala gradiva za usposabljanje, ki podpira vključenost te oblike izobraževanja.

V projektu poleg Univerze v Ljubljani sodeluje osem univerz iz Srednje in Jugovzhodne Evrope, in sicer Češka univerza znanosti o življenju Praga (vodilni partner), Univerza za naravne vire in znanosti o življenju (Dunaj, Avstrija), Varšavska univerza za življenjske vede, Univerza za kmetijstvo v Nitri (Slovaška), Univerza za kmetijstvo in življenjske vede (Madžarska), Univerza v Zagrebu, Univerza v Sarajevu in Državna univerza za kmetijstvo (Moldavija).