Datum objave: 04.10.2021

Kategorija: Eutopia

Študentski možganski trust zveze EUTOPIA, združenja devetih podobno mislečih evropskih univerz, sporoča, da je zagnal platformo, ki študentom omogoča izmenjavo znanja in idej.

Študentski možganski trust zveze EUTOPIA je namenjen ustvarjanju platforme za izmenjavo znanja in razvijanje novih idej, ki bodo prispevale k družbenemu napredku. Trust vodi zelo raznolika skupina študentk, študentov raziskovalcev, ki lahko v okviru možganskega trusta objavljajo svoja dela in priporočila. Poleg tega ponuja usposabljanje za pridobivanje različnih veščin, ki omogočajo vključevanje študentske skupnosti v postopke oblikovanja politik in odločanja o njih ter s tem pozitivno vplivanje v družbi.

„Družba, v kateri živimo, je vse bolj onesnažena z lažnimi novicami in napačnimi informacijami. Na raziskovanje se pogosto napačno gleda kot na nekaj staromodnega. Glede na tako stanje menim, da je za študente ključno, da spregovorijo o svojih razmišljanjih. Izkoristiti morajo priložnost, da prispevajo k raziskovanju, izboljšajo naš svet in ga naredijo razumljivega za civilno družbo. EUSTT je najboljše mesto, kjer imajo dovolj prostora, da to storijo,“ pravi Marie Marchand, predsednica Študentskega sveta zveze EUTOPIA.

Okrepite svojo vlogo in poiščite navdih v sodelovanju s Študentskim možganskim trustom zveze EUTOPIA.

www.eustt.org