Datum objave: 02.12.2021

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič je 12 upokojenim učiteljem Univerze v Ljubljani, ki so pomembno prispevali k razvoju znanstvene ali umetniške panoge ter za predano opravljanje pedagoškega in mentorskega dela, podelil nazive zaslužni profesor. 

Zahtevana stran/sekcija vsebuje elemente, ki za delovanje potrebujejo uporabnikovo soglasje za shranjevanje piškotkov (vdelane youtube, facebook video vsebine...).

Zaslužne profesorice in profesorji Univerze v Ljubljani prispevajo h kakovosti raziskovalnega in umetniškega dela na Univerzi, k razvoju posamezne stroke v domačem in mednarodnem okolju, nekateri med njimi so uvedli nove študijske programe, s svojim delom pa prispevali k razvoju Slovenije in širše. »Prepričan sem, da ste na tej zavidljivi poti navdihnili številne generacije študentk in študentov. Marsikdo je sledil vaši poti. Za to smo vam hvaležni – da ste vzgojili naslednice in naslednike, ki lahko posredujejo vaše znanje naprej, ga delijo z družbo, nadgrajujejo in odkrivajo nova obzorja, tako kot ste to možnost imeli vi, z znanjem, ki ste ga prejeli od starejših generacij. Ste vzor in ponos Univerze v Ljubljani,« je svojem govoru izpostavil rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič.

Letošnji slavnostni govorec, prof. dr. Viljan Mahnič, je skoraj celotno kariero posvetil delu na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Raziskoval je tehnologijo programske opreme informacijskih sistemov in teoretične osnove programskih jezikov ter sodeloval pri razvoju študijske informatike na fakulteti in Univerzi. Leta 2000 je ustanovil Laboratorij za tehnologijo programske opreme, ki ga je vodil vse do svoje upokojitve. »Naziv zaslužna profesorica ali zaslužni profesor prejmejo najboljše profesorice in profesorji ob svoji upokojitvi. Ob prejemu tega naziva človeka nedvomno prevzame topel občutek, da je s svojim delom pustil za seboj opazno sled, ki jo kot pomemben doprinos priznava tudi njegovo okolje in mu zato izraža ustrezno zahvalo. Obenem pa ga – vsaj pri meni je bilo tako – prešine neprijetno spoznanje, da se je izteklo neko obdobje najbolj plodnega in aktivnega življenja«, je povedal prof. dr. Viljan Mahnič in kritično pripomnil: »Biti dober univerzitetni profesor ni samo poklic. Je način življenja, ki terja polno predanost 24 ur na dan in 365 dni v letu. Zato se ne morem strinjati s tistimi, ki delo univerzitenega profesorja reducirajo samo na fizično prisotnost v predavalnici in si upajo trditi, da univerzitetni profesorji delajo samo 4 do 8 ur na teden.«

V imenu letošnjih prejemnikov nazivov se je zahvalil prof. dr. Bogdan Kolar s Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Po študiju teologije v Rimu je študiral zgodovino in angleščino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Po doktoratu je postal predavatelj in član Katedre za zgodovino Cerkve na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je opravljal različne vodstvene funkcije ter bil član državnih izpitnih in znanstvenih komisij. Njegovo temeljno področje dela je bilo raziskovanje zgodovine krščanstva v Sloveniji in osrednji Evropi, o čemer je pisal v domačih in tujih publikacijah ter znanstvenih monografijah, ki obsegajo več kot 350 enot.

Zaslužne profesorice in profesorji Univerze v Ljubljani v letu 2021 so: 

prof. mag. Lucijan Bratuš, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani
prof. dr. Janez Prašnikar, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
prof. dr. Bojko Bučar, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
prof. dr. Franc Lovrenčak, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
prof. dr. Matej Fischinger, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
prof. dr. Marko Petkovšek, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
prof. dr. Bojan Orel, Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani
prof. dr. Janez Možina, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani
prof. dr. Dominik Gašperšič, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
prof. dr. Vitomir Vrbič, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
prof. dr. Bogdan Kolar, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani
prof. dr. Bojan Zorko, Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani