Datum objave: 18.01.2022

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Senat Univerze v Ljubljani (UL) je sprejel sklep, da se letošnji informativni dnevi glede na trenutne epidemiološke razmere izvedejo na daljavo. Prav tako je Senat Univerze v Ljubljani sprejel sklep, da na podlagi priporočila strokovne skupine Univerze v Ljubljani za COVID-19 in glede na trenutne epidemiološke razmere fakultete in akademije presodijo o možnostih dodatnega izpitnega roka v zimskem izpitnem obdobju.

Dodatne izpitne roke, če to dopuščajo prostorske in druge razmere, lahko članice Univerze v Ljubljani razpišejo tudi po končanem izpitnem obdobju. K dodatnemu izpitnemu roku pristopajo praviloma študenti in študentke z dokazili o okuženosti oz. napotilu v karanteno v obdobju rednih, že najavljenih izpitnih rokov. Pri izvajanju izpitov v dodatnem roku, kot tudi v rednih in že najavljenih rokih, je treba slediti ukrepom in zagotoviti večje predavalnice oz. izvedbo izpitov v več predavalnicah hkrati.