Datum objave: 20.01.2022

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Univerza v Ljubljani je v letu 2021 dobila 82 novih rednih profesoric in profesorjev z različnih področij znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in pedagoškega dela. Tokratne slovesne razglasitve so zaradi epidemioloških razmer potekale v hibridni obliki. Prejemnice in prejemniki nazivov so bili prisotni prek zooma, iz Zbornične dvorane pa jih je nagovoril rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič.

»Izvolitev v naziv redne profesorice in rednega profesorja je pomemben dosežek v karieri visokošolske učiteljice in visokošolskega učitelja. Ta naziv ni le rezultat akademske odličnosti, temveč tudi neverjetne zagnanosti, vztrajnosti, odrekanja ter veliko vloženega truda in časa. Je dokaz, da zmorete prehoditi pot, ki jo zahteva najvišja kakovost poklica visokošolske učiteljice in učitelja,« je v nagovoru dejal rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič. Nove redne profesorice in novi redni profesorji so nazive pridobili v še posebej težkih časih, ki jih kroji covid. »Hkrati ste naziv pridobili v obdobju, ko je postalo še posebej pomembno, da znanosti, izobraževanju in raziskovanju priznamo večjo veljavo. Potrebujemo cepiva, zdravila, zdravniško oskrbo, psihološko pomoč, sociološki, filozofski pogled na razmere, v katerih se nahajamo že dlje časa, umetnost, ki nam nastavlja zrcalo … Potrebujemo vse vede, da lahko dosežemo napredek, brez katerega se človeštvo ne more razvijati,« je dejal rektor in ob tem poudaril tudi obvezo izobraževalnih, znanstvenih ustanov: »Zato vas pozivam, da svoje znanje delite, ne le s strokovno, temveč tudi s splošno oziroma laično javnostjo. Ljudem moramo povrniti zaupanje v znanost.«

Posnetki podelitev nazivov rednim profesoricam in profesorjem:

Nove redne profesorice in novi redni profesorji Univerze v Ljubljani v letu 2021 so:

AKADEMIJA ZA GLASBO UNIVERZE V LJUBLJANI
Renata Bauer za področje orgle
Dejan Prešiček za področje saksofon
Jaka Pucihar za področje teorija glasbe
Matej Šarc za področje oboa
Mojca Zlobko Vajgl za področje harfa

AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO UNIVERZE V LJUBLJANI
Alida Bevk za področje govor
Nataša Barbara Gračner za področje dramska igra in umetniška beseda
Sebastijan Horvat za področje gledališka in radijska režija
Tomaž Toporišič za področje dramaturgija in študiji scenskih umetnosti

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE UNIVERZE V LJUBLJANI

Uršula Berlot Pompe za področje slikarstvo
Petra Černe Oven za področje razvoj in teorija oblikovanja
Bojan Gorenec za področje slikarstvo
Jure Miklavc za področje industrijsko oblikovanje
Tamara Trček Pečak za področje konservatorstvo-restavratorstvo
Borut Vogelnik za področje slikarstvo

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI

Barbka Jeršek za področje mikrobiologija
Nataša Štajner za področje biotehnologija
Rudi Verovnik za področje zoologija

EKONOMSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI

Jelena Zorić za področje ekonomija

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO UNIVERZE V LJUBLJANI

Matej Blenkuš za področje arhitektura
Mihael Dešman za področje arhitektura
Alenka Fikfak, za področje urbanizem
Manja Kitek Kuzman za področje arhitektura
Vasa J. Perović za področje arhitektura
Boštjan Vuga za področje arhitektura

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE UNIVERZE V LJUBLJANI
Ana Bojinović Fenko za področje mednarodni odnosi
Damjan Lajh za področje analize politik
Maruša Pušnik za področje medijske študije
Aleš Žiberna za področje statistika

FAKULTETA ZA FARMACIJO UNIVERZE V LJUBLJANI

Matjaž Jeras za področje klinična biokemija in laboratorijska biomedicina

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO UNIVERZE V LJUBLJANI
Janko Logar za področje gradbeništvo in okoljsko inženirstvo

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO UNIVERZE V LJUBLJANI
Robert Dominko za področje materiali
Irena Kralj Cigić za področje analizna kemija
Marjan Marinšek za področje materiali
Franc Perdih za področje anorganska kemija
Franc Požgan za področje organska kemija

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO UNIVERZE V LJUBLJANI

Marjetka Knez za področje matematika
Oleksiy (Aleksey) Kostenko za področje matematika
Boris Majaron za področje fizika
Rok Petkovšek za področje fizika
Andrej Trkov za področje jedrska tehnika

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO UNIVERZE V LJUBLJANI
Matej Kristan za področje računalništvo in informatika
Danijel Skočaj za področje računalništvo in informatika

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO UNIVERZE V LJUBLJANI
Primož Podržaj za področje proizvodni inženiring in mehatronika
Franci Pušavec za področje izdelovalne tehnologije in sistemi

FAKULTETA ZA ŠPORT UNIVERZE V LJUBLJANI
Maja Pajek za področje znanost o športu – kineziologija

FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI

Eva Boštjančič za področje psihologija dela in organizacije
Tamara Ditrich za področje indologija
Patrizia Farinelli za področje italijanska književnost
Boris Golec za področje zgodovina zgodnjega novega veka
Vlasta Jalušič za področje obča sociologija
Jerneja Kavčič za področje grški jezik
Urban Kordeš za področje kognitivna znanost
Jasna Mažgon za področje pedagoška metodologija
Barbara Pihler Ciglič za področje španski jezik
Irma Potočnik Slavič za področje geografija
Irena Prosenc za področje italijanska književnost
Mojca Ramšak za področje kulturna in socialna antropologija
Tadej Vidmar za področje zgodovina pedagogike in šolstva in primerjalna pedagogika
Gregor Žvelc za področje klinična psihologija

MEDICINSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI
Matej Cimerman za področje kirurgija
Alenka Franko za področje medicina dela
Zlatko Fras za področje interna medicina
Borut Kobal za področje ginekologija in porodništvo
Blaž Mavčič za področje ortopedija
Antonija Poplas Susič za področje družinska medicina
Sonja Praprotnik za področje interna medicina
Danica Rotar Pavlič za področje družinska medicina
Tatjana Stopar Pintarič za področje anesteziologija z reanimatologijo
Janez Žgajnar za področje kirurgija

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI

Mihael Brenčič za področje geologija
Aleš Nagode za področje fizikalna metalurgija
Timotej Verbovšek za področje geologija

PEDAGOŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI
Tatjana Devjak za področje pedagogika

PRAVNA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI
Katja Filipčič za področje kazensko pravo
Branko Korže za področje civilno in gospodarsko pravo
Mitja Kovač za področje civilno in gospodarsko pravo
Vasilka Sancin za področje mednarodno pravo
Marko Simoneti za področje ekonomska analiza prava
Aleš Završnik za področje kriminologija

TEOLOŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI

Barbara Simonič za področje zakonska in družinska terapija

VETERINARSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI
Martin Dobeic za področje veterinarska medicina