Datum objave: 25.02.2022

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Evropska mreža raziskovalno usmerjenih univerz The Guild, v katero je vključena tudi Univerza v Ljubljani, poziva evropske vlade in Evropsko unijo, naj podprejo univerze pri nudenju pomoči študentkam, študentom in zaposlenim iz Ukrajine.

Leta 2017 je francoski predsednik Emmanuel Macron poudaril pomen univerz kot temelja evropske enotnosti. Zdaj, v tem temnem trenutku evropske zgodovine, je enotnost Evrope – in naše vrednote, ki temeljijo na demokraciji in svobodi, – napadena. Kot odgovor na to predsedniki univerz članic mreže The Guild pozivajo vse evropske univerze, evropske vlade in Evropsko unijo, naj se zavežejo k takojšnjemu ukrepanju:

  1. Zagotoviti moramo, da bodo vsi ukrajinski študenti in študentke, ki študirajo v našem okolju, deležni pomoči in podpore. Prav tako moramo podpreti vse študentke in študente, ki jih je na tak ali drugačen način prizadela ukrajinska kriza. Podpirati moramo demokratično razpravo, predsodki, ki temeljijo na nacionalnosti, etnični pripadnosti ali kateri koli drugi lastnosti, so nesprejemljivi v univerzitetni skupnosti.
     
  2. Pozivamo vlade, da podprejo univerze v njihovem prizadevanju, da se bodo lahko ukrajinske študentke in študenti še naprej izobraževali ter da bo lahko ukrajinsko akademsko osebje nadaljevalo z delom in izobraževanjem mladih kljub težkim razmeram. Evropske vlade naj nudijo podporo univerzam, ki bodo priskočile na pomoč študentkam, študentom in akademskemu osebju, ki bodo prisiljeni zapustiti Ukrajino.
     
  3. Univerze smo v zadnjih dveh letih uspešno prešle na izobraževanje na daljavo. Pozivamo vlade, da nas podprejo pri naših prizadevanjih, da bi vzpostavili izobraževanje na daljavo za študentke in študente v Ukrajini. Ne potrebujemo tehnične podpore, temveč podporo pri zagotavljanju ljudi z ustrezno jezikovno podporo ali z ustreznimi jezikovnimi kompetencami in ki obvladajo ustrezne pedagoške pristope glede na razmere, v kateri se bodo izobraževali mladi v Ukrajini.

Evropska unija, Združeno kraljestvo, Švica in vse demokratične evropske države se moramo združiti v solidarnosti do Ukrajine. Podpreti moramo ukrajinske študentke in študente ter zaposlene na univerzah; podpreti jih mora vsaka posamezna univerza in podpreti jih moramo skupaj. Naše znanje in izkušnje naj presežejo meje. Evropske univerze podpiramo demokracijo, človekove pravice, kritično mišljenje, pravico do izobraževanja. Pozivamo naše politične voditelje, da nas podprejo, saj želimo te vrednote zagotoviti tudi ukrajinskim univerzam.