Datum objave: 02.03.2022

Kategorija: Aktualno na Univerzi

V luči invazije Ruske federacije na Ukrajino Evropsko združenje univerz (EUA), ki združuje več kot 850 univerz in nacionalnih rektorskih konferenc v 48 evropskih državah, izraža solidarnost s študenti in akademskim osebjem Ukrajine ter s celotnim prebivalstvom te države. EUA obsoja rusko agresijo in se še naprej zavezuje k mirnemu sodelovanju, vzajemnemu razumevanju in strpnosti onstran meja. Kljub trenutni situaciji še naprej upamo, da se bo s preudarnim in obvladanim pristopom ta kriza hitro končala.

V podporo Ukrajini je Evropsko združenje univerz sprejelo naslednje ukrepe:

 1. Svoje članice in širše akademske skupnosti poziva, naj storijo vse, kar lahko, da izrazijo svoje nestrinjanje z vojno in pozivajo k njenemu koncu, ter da na vse možne načine podpirajo univerzitetne skupnosti in vse, ki jih je prizadel ta konflikt.
   
 2. Združenje se zavezuje, da bo še naprej sodelovalo z ukrajinskimi univerzami, ki so članice EUA, in jih podpiralo; po svojih najboljših močeh bo zagotavljalo pomoč ukrajinskim univerzam, članicam ruske akademske skupnosti, ki nasprotujejo agresiji nad Ukrajino, ter širšemu evropskemu visokošolskemu sektorju pri njegovih prizadevanjih za podporo, in sicer tako, da bo spremljalo in posredovalo konkretno podporo in ključne informacije ter z izvajanjem drugih dejavnosti.
   
 3. Združenje bo sklicalo svoje nacionalne rektorske konference, da bi ugotovili, kako najbolje sodelovati v podporo ukrajinskim članicam, v partnerstvu z relevantnimi organizacijami, kot so Scholars at Risk in Observatorij Magna Charta.
   
 4. Začasno bo prekinilo stike in sodelovanje z vsemi osrednjimi vladnimi agencijami Ruske federacije ali katere koli druge države, ki podpira rusko invazijo Ukrajine. Svoje članice poziva k razmisleku o enakem ukrepu.
   
 5. Vodjem univerz in nacionalnih rektorskih konferenc, ki so članice združenja, priporoča, naj preverjajo in nova sodelovanja sklepajo le z organizacijami iz Rusije, ki podpirajo skupne evropske vrednote.
   
 6. Združenje priznava, da mnoga izobraževalna in raziskovalna partnerstva temeljijo na medsebojnih akademskih razmerjih, ter opozarja, da številni ruski akademiki kljub visokemu tveganju za osebno varnost javno kritizirajo to invazijo. Združenje univerzam članicam svetuje, naj se o tem, ali je nadaljevanje obstoječega sodelovanja v tem trenutku primerno, prepričajo od primera do primera, pri čemer naj jim bodo tam, kjer so tovrstne ocene potrebne, v pomoč nacionalne in evropske smernice.
   
 7. Vodje ruskih članic združenja in članice iz držav, ki podpirajo dejanja Rusije, bo združenje ponovno opozorilo na evropske vrednote Evropskega združenja univerz in listine Magna Charta Universitatum.