Datum objave: 08.03.2022

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Na Univerzi v Ljubljani želimo aktivno in odgovorno pristopiti k reševanju begunske krize, ki se odvija in bo trajala še nekaj časa. Med drugim si prizadevamo, da bi ponudili podporo in pomoč našim kolegicam in kolegom iz Ukrajine, ki se že nahajajo v Sloveniji in vsem tistim na ukrajinskih univerzah in raziskovalnih ustanovah, ki jih je kriza zajela v njihovi domovini in domovih. Pripravili smo načrte odzivanja, da bi čim bolje pomagali ljudem v stiski, med njimi ukrajinskim študentom v naši univerzitetni skupnosti – več na https://www.uni-lj.si/pomoc_ukrajini/

Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da sprejmemo naše kolegice in kolege ter jim v naših okvirih omogočimo študij, pedagoško, znanstveno in raziskovalno delo, nadaljnje svobodno akademsko in znanstveno delovanje. Na UL smo pozvali raziskovalke in raziskovalce, ki imajo raziskovalne projekte, da ponudijo, kjer je to mogoče, raziskovalne zaposlitve raziskovalkam in raziskovalcem iz Ukrajine. Na naš poziv smo prejeli že več kot 10 takšnih pobud, ki jih bomo prek mednarodnih mrež za pomoč posredovali ukrajinskim raziskovalcem. Prav tako smo se na UL dogovorili, da 10 odstotkov (približno 10) mest za mlade raziskovalce, ki se bodo v jeseni začeli usposabljati na naši univerzi, ponudimo doktorskim študentom iz Ukrajine. 

Na nedavnem srečanju z ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Simono Kustec, 4. 3. 2022, je rektor predlagal, da pristojno ministrstvo skupaj z drugimi pristojnimi organi preuči možnosti in rešitve za mlade iz Ukrajine, ki bi želeli nadaljevati študij in/ali akademsko-raziskovalno kariero v Sloveniji. 

Predloge smo naslovili tudi na Vlado RS in njenega predsednika gospoda Janeza Janšo. Prosili smo, da čim prej zagotovijo pravno podlago za urejanje ustreznega statusa ukrajinskim beguncem za študij in zaposlitev na UL. Hkrati bi za morebitne študente iz Ukrajine potrebovali dodatna vpisna mesta, posebne štipendije in/ali oprostitev šolnin. Poleg tega predlagamo, da za enako število mest za mlade raziskovalce, ki smo jih mi že namenili za ukrajinske doktorske študente, Vlada RS poveča število odobrenih mest na naši univerzi in ta dodatna mesta ponudimo ukrajinskim doktorskim studentom. 

S takim proaktivnim in konkretnim pristopom k reševanju begunske krize bi nudili nadaljnje izobraževanje in raziskovalno delo visoko izobraženim iz Ukrajine, ki bi lahko po koncu krize s svojim znanjem pomembno pomagali pri okrevanju njihove domovine. S tem bi osmislili tudi njihove bivanje v Sloveniji, da ne bi bili zgolj nemočni, pomoči potrebni posamezniki, temveč bi kot opolnomočeni mladi ljudje lahko tudi prispevali k napredku slovenske družbe. Na Univerzi v Ljubljani smo vsekakor pripravljeni sprejeti in vključiti v svoje delo mlade iz Ukrajine, ki pa jim je za to potrebno zagotoviti ustrezne pogoje.