Evropski raziskovalni svet (European Research Council – ERC) je objavil prejemnice in prejemnike projektov za leto 2021. Med njimi sta astrofizičarka, prof. dr. Maruša Bradač in matematik, akademik prof. dr. Franc Forstnerič s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Skupno sta prejela dobrih 3,5 milijona evrov. S projektom FIRSTLIGHT (prva svetloba) bo dr. Bradač usmerila pogled daleč v zgodovino vesolja, v čas nastanka prvih zvezd in galaksij. Dr. Forstnerič pa je kot prvi v Sloveniji prejel projekt ERC na področju matematike. V evropskem in svetovnem merilu ERC predstavlja najprestižnejši znanstveni projekt, ki ga lahko dobi raziskovalka, raziskovalec. Univerze v Ljubljani je pridobila že osem prestižnih projektov Evropskega raziskovalnega sveta – ERC.

Datum objave: 26.04.2022

Kategorija: Aktualno na Univerzi

ERC vsako leto izbere in financira najbolj kreativne raziskovalke in raziskovalce ne glede na njihovo nacionalnost ali starost, da realizirajo svoje projekte v Evropi. Ponuja štiri dolgoročne in finančno bogate sheme raziskovalnih projektov: ERC projekt za začetek samostojne raziskovalne poti (Starting Grant),  ERC projekt za utrditev samostojne raziskovalne poti (Consolidator Grant), ERC projekt za uveljavljene raziskovalce (Advanced Grant) in ERC projekt za sinergijo raziskav (Synergy Grant).

»Letošnja prejemnika ERC projektov (Advanced Grant) sta uveljavljena raziskovalca fakultete in kar nas še posebej veseli, prihajata tako s področja fizike kot tudi matematike, kar je prvič v Sloveniji,« je povedal dekan fakultete prof. dr. Tomaž Košir. »Znanstvena odličnosti, ki je edini kriterij ERC, je za fakulteto seveda velika spodbuda in potrditev, da imamo vrhunske raziskovalce in da nam uspeva ohranjati tudi ustrezne pogoje za sobivanje ambicij po kakovostnem pedagoškem delu in mednarodni raziskovalni odličnosti -  oboje pa želimo prenašati na mlade. Obema raziskovalcema iskreno čestitam. To sta že sedmi in osmi projekt ERC sodelavcev fakultete oziroma tretji in četrti ERC projekt, ki jih v celoti vodimo na fakulteti, kar nas postavlja na zemljevid najboljših v Evropi,« je ponosen dekan dr. Košir.  

Prof. dr. Maruša Bradač, astrofizičarka, je dobitnica projekta ERC z naslovom FIRSTLIGHT. Prejela je 2.086.250,00 evrov za obdobje petih let.  »S projektom FIRSTLIGHT (prva svetloba) bom raziskovalni pogled usmerila daleč v zgodovino vesolja, v čas nastanka prvih zvezd in galaksij. Pri tem bom uporabila podatke, ki jih bo moja skupina pridobila s teleskopom James Webb, saj smo v tej skupini razvili enega od najpomembnejših znanstvenih instrumentov na teleskopu, in sicer kamero NIRISS. S temi podatki bom preučevala obdobje temnega veka, ko so prve galaksije ionizirale nevtralni vodik in spremenile vesolje iz neprepustnega v prozornega za vidno svetlobo«, je projekt opisala dr. Bradač, ki je do nedavnega delovala kot profesorica na Univerzi v Kaliforniji, Davis v ZDA. Projekt ERC ji bo omogočil uspešno nadaljevanje kariere v Sloveniji, kjer bo ustanovila svojo raziskovalno skupino in jo povezala s kolegi iz Italije, ZDA in Kanade.

Akademik prof. dr. Franc Forstnerič, matematik pa je dobitnik projekt ERC z naslovom HOLOMORPHIC PARTIAL DIFFERENTIAL RELATIONS – HPDR. Prejel je 1.476.375,00 evrov. »Projekt mi bo omogočil nemoteno osredotočeno raziskovalno delo v naslednjih petih letih in oblikovanje mednarodne skupine raziskovalcev, ki bo pomembna tematska razširitev obstoječe skupine za kompleksno analizo in geometrijo na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani ter Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko,« je povedal dr. Forstnerič. »Na področju matematike je to prvi projekt ERC v Sloveniji in predstavlja pomembno priznanje tako meni osebno, moji skupini, pa tudi širše slovenski matematiki. Prepričan sem, da bo to spodbudilo mlajše kolegice in kolege, ko delajo vrhunsko matematiko, da si bodo v prihodnje še intenzivneje prizadevali za pridobitev financiranja ERC,« dodaja dr. Forstnerič.

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič je ob tem izjemnem uspehu čestital dr. Bradač in Dr. Forstneriču: »Ponosen sem, da slovenska znanost riše zemljevid prebojnih uspehov v evropskem prostoru, in še posebej me veseli, da je pri tem Univerza v Ljubljani tako uspešna. Od leta 2007, ko je Evropski raziskovalni svet začel podeljevati projekte ERC, so raziskovalke in raziskovalci Univerze v Ljubljani pridobili že osem prestižnih projektov. Iskrene čestitke cenjenemu kolegu, akademiku prof. dr. Francu Forstneriču za prvi slovenski projekt ERC na področju matematike in astrofizičarki, prof. dr. Maruši Bradač za projekt s področja raziskav vesolja. Maruša Bradač je že četrta raziskovalka naše univerze, ki ji je uspelo pridobiti prestižni projekt ERC in druga prejemnica takšnega projekta s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Leta 2011 je namreč sploh prvi slovenski projekt ERC pridobila raziskovalka s področja meteorologije prof. dr. Nedjeljka Žagar. To dokazuje, da so ženske v slovenski znanosti izjemno uspešne in močno prihajajo v ospredje tudi na področju naravoslovnih in tehničnih znanosti.«

Letos se je Univerza v Ljubljani že razveselila pridobitve enega projekta ERC, in sicer ga je prejela doc. dr. Anna Dragoš z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. To je bil šesti pridobljeni projekt za Univerzo v Ljubljani, s projektoma dr. Bradač in dr. Forstneriča pa je Univerza pridobila še sedmi in osmi projekt ERC.

O Evropskem raziskovalnem svetu – ERC
Evropska unija je leta 2007 ustanovila Evropski raziskovalni svet (European Research Council ERC) kot prvo evropsko institucijo za financiranje vrhunskih pionirskih raziskav z vseh znanstvenih področij brez vnaprej določenih prioritet. Spodbuja delovanje že uveljavljenih vrhunskih raziskovalk in raziskovalcev, kot tudi skrbi za rast prihodnje generacije raziskovalk, raziskovalcev v Evropi. Pri izboru projektov in podeljevanju finančnih sredstev sledi izključno kriteriju znanstvene odličnosti. Do začetka Obzorja Evropa je Evropski raziskovalni svet financiral že več kot 12.000 vrhunskih raziskovalk in raziskovalcev na različnih stopnjah njihove kariere in več kot 75.000 doktorskih študentk, študentov, podoktorskih raziskovalk, raziskovalcev in drugih sodelavk, sodelavcev v njihovih raziskovalnih skupinah. Prizadeva si pritegniti najboljše raziskovalke in raziskovalce z vsega sveta, da bi raziskovali v Evropi. Ima sklenjene dogovore s ključnimi raziskovalnimi agencijami po svetu, da imajo njihovi raziskovalke in raziskovalci možnost za določen čas sodelovati v raziskovalnih projektih ERC v Evropi. Evropski raziskovalni svet vodi neodvisno upravljavsko telo, Znanstveni svet, ki ga sestavlja 22 vrhunskih raziskovalk in raziskovalcev z različnih znanstvenih področij. Trenutno mu predseduje Maria Leptin. Proračun ERC je del Obzorja Evropa.