Datum objave: 10.05.2022

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Ugledna mednarodna lestvica univerz QS, objavljena v aprilu letos, je potrdila zelo dobro pozicioniranje Univerze v Ljubljani, pri čemer pa je možen še napredek, zlasti ob ustrezni podpori države. Univerza v Ljubljani je med 450 univerzami iz srednje in vzhodne Evrope ter Rusije, nekdanjih sovjetskih republik in Turčije uvrščena na odlično 33. mesto. Na svetovni ravni pa je v zadnjem letu napredovala, in sicer med 591. in 600. mesto med več kot 1000 ocenjevanimi univerzami.

Analiza te mednarodne lestvice pokaže, da se je Univerza v Ljubljani slabše izkazala pri ocenah internacionalizacije, tj. pri vključevanju mednarodnih študentk/študentov in akademsko-raziskovalnega kadra iz tujine, ter pri slabem razmerju med študentkami/študenti in učiteljicami/učitelji, kar so dejavniki, na katere sami nimamo dovolj vpliva in so odvisni od državne politike. Zato bi morale pristojne državne institucije v prihodnje narediti več, da se okrepijo ustrezni stimulativni pogoji za boljše delovanje slovenskih univerz in s tem nadgradnjo našega ugleda v svetu. Vsekakor je za to potrebno na državni ravni zagotoviti zadostno financiranje univerz in sprostiti formalne okvire za večje vključevanje mednarodnih študentk/študentov ter profesoric/profesorjev in raziskovalk/raziskovalcev iz tujine.

Mednarodna lestvica univerz QS za področje nove Evrope in srednje Azije (Emerging Europe and Central Asia University Rankings) se pripravlja od leta 2014. Ocenjuje se skupno deset dejavnikov, od katerih vsak prispeva določen delež k skupnim ocenam institucij: akademski ugled, zaposlitveni ugled, razmerje med profesoricami/profesorji in študentkami/študenti, znanstvena dela po fakultetah/akademijah, vključenost v mednarodne raziskovalne mreže, vpliv prek spleta, zaposleni z doktoratom, citiranje, vključenost mednarodnega akademskega osebja in število mednarodnih študentk/študentov.