Datum objave: 24.06.2022

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Podelitev doktorskih listin in priznanj za pomembna umetniška dela je prvič potekala pred sedežem Univerze v Ljubljani, na Kongresnem trgu. Podelili smo 335 doktorskih listin in 12 priznanj za pomembna umetniška dela. Prvi doktorat znanosti je bil na Univerzi v Ljubljani podeljen 15. julija 1920, v skoraj 102 letih pa je bilo na Univerzi v Ljubljani promoviranih že več kot 12.200 doktoric in doktorjev znanosti. V letošnjem študijskem letu je na 21 doktorskih programih vpisanih 2130 študentk in študentov. 

Na Kongresnem trgu pred rektoratom Univerze v Ljubljani se je skupno zbralo 335 doktoric in doktorjev znanosti (177 v dopoldanskem in 170 v popoldanskem delu dogodka) ter 12 prejemnic in prejemnikov priznanj za pomembna umetniška dela. »Ker želimo promociji znanosti, umetnosti in doktorskega študija nameniti več pozornosti in pomembno vlogo, smo prvič organizirali javno promocijo novih doktoric in doktorjev znanosti ter podelitev priznanj za pomembna umetniška dela na osrednjem prizorišču v naši prestolnici na Kongresnem trgu, predvsem ker želimo Univerzo in znanje, ki ga ustvarjamo, še bolj povezati z mestom in ljudmi,« je ob tej priložnosti povedal rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič

V Sloveniji se največ doktoric in doktorjev znanosti ponaša prav z doktorsko listino Univerze v Ljubljani, ki ima na področju doktorskega študija dolgo tradicijo. Prve doktorice in doktorji znanosti so svoj študij začeli v tujini, ustanovitev Univerze v Ljubljani leta 1919 pa jim je omogočila, da so ga zaključili doma. Prvi doktorat znanosti je bil na Univerzi v Ljubljani podeljen 15. julija 1920. Prejela ga je dr. Anka Mayer za disertacijo z naslovom O učinkovanju formalina na škrob. To, da je bil prvi doktorat na Univerzi v Ljubljani podeljen ženski, je bilo tudi v svetovnem merilu redkost. Na Univerzi v Ljubljani so v naslednjem desetletju ta znanstveni naslov pridobile še štiri ženske, v skoraj 102 letih pa je bilo na Univerzi v Ljubljani promoviranih že več kot 12.200 doktoric in doktorjev znanosti. »Še posebej ponosni smo na dejstvo, da je bil prvi doktorat na Univerzi v Ljubljani podeljen prav ženski. Jubilejnega, deset tisočega, je leta 2015 prav tako prejela ženska - Katarina Polajnar Horvat s Filozofske fakultete. Tudi na to dejstvo smo seveda zelo ponosni,« je poudaril rektor. 

Doktorski študij predstavlja vrh izobraževalne piramide in steber raziskovalnega dela. Pomemben je za razvoj družbe in gospodarstva. Zato univerze ustanavljajo doktorske šole. Univerza v Ljubljani je Doktorsko šolo oblikovala leta 2007 in s tem prevzela institucionalno odgovornost za doktorski študij na programih vseh znanstvenih disciplin Univerze v Ljubljani, kjer izvaja in razvija doktorski študij na vseh študijskih področjih v okviru 21 doktorskih študijskih programov. Med njimi jih je sedem izrazito interdisciplinarnih. Največ študentov Univerze v Ljubljani je vpisanih na doktorske programe Humanistika in družboslovje, Biomedicina ter Bioznanosti. V letošnjem študijskem letu je na 21 doktorskih programov vpisanih 2130 študentk in študentov, od tega 971 moških in 1159 žensk. Zadnjih dvajset let razmerje med študentkami in študenti na Univerzi v Ljubljani ostaja enako in se giblje rahlo v korist študentkam, tudi na doktorskem študiju. 

Univerza v Ljubljani je bogatejša od mnogih drugih univerz prav zaradi svojih akademij in umetniškega ustvarjanja, ki poteka tudi na nekaterih drugih članicah, na primer na Fakulteti za arhitekturo, Biotehniški in Naravoslovnotehniški fakulteti. »Vsako leto podelimo več priznanj za umetniška dela umetnic in umetnikov, ki po svoji kakovosti in odmevnosti v domačem in mednarodnem okolju znatno presegajo povprečje. Jutri bomo zato že v prvem delu popoldanskega dogodka podelili priznanja za pomembna umetniška dela. Z njimi umetnicam in umetnikom na Univerzi v Ljubljani omogočamo enakovreden vstop v akademsko kariero. Rezultati umetniškega ustvarjanja se namreč za razliko od znanstvenega, na podlagi katerega raziskovalke in raziskovalci objavljajo članke in knjige, kažejo v obliki umetniških del predstavljenih javnosti - od razstav in predstav do koncertov in filmov,« je pojasnil rektor. Ob tem je dodal, da bodo na Univerzi v Ljubljani v prihodnjem letu prvič podelili nagrado dr. Ane Mayer Kansky za odmevna doktorska dela: »Podelitev nagrade bo prav tako javna, saj si iskreno želimo, da bi Univerza v Ljubljani postala še prepoznavnejši simbol naše prelepe prestolnice. Na tem mestu se iskreno zahvaljujem Mestni občini Ljubljana za podporo in nadaljnje uspešno medsebojno sodelovanje. Veseli me, da skupaj prepoznavamo vzajemne interese in gradimo sodelovanje na različnih področjih,« je še povedal rektor Majdič. 

Slovesnost so oblikovali študentke in študenti treh umetniških akademij Univerze v Ljubljani: Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, Akademije za glasbo in Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v sodelovanju z rektoratom ter ostalimi članicami Univerze.

Foto utrinke z obeh podelitev si lahko ogledate v fotogalerijah na spletni strani UL (dopoldanska slovesnost, popoldanska slovesnost – podelitev priznanj za pomembna umetniška dela in promocija doktoric in doktorjev znanosti).

Prejemnice in prejemniki priznanj za pomembna umetniška dela Univerze v Ljubljani 2022

Priznanje za pomembno umetniško delo na področju glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti:
Jurij Hladnik
Sae Lee
Igor Matkovič
Monika Toth

Priznanje za pomembno umetniško delo na področju gledališke in radijske umetnosti:
Barbara Cerar
Nina Rajić Kranjac
Mija Špiler

Priznanje za pomembno umetniško delo na področju filmske in televizijske umetnosti:
Matevž Luzar

Priznanje za pomembno umetniško delo na področju slikarstva:
Barbara Kastelec

Priznanje za pomembno umetniško delo na področju industrijskega oblikovanja:
Janez Mesarič

Priznanje za pomembno umetniško delo na področju restavratorstva:
Ajda Mladenovič

Priznanje za pomembno umetniško delo na področju arhitekture, urbanizma in oblikovanja krajine:
Nejc Florjanc

 

Seznam promoviranih doktoric in doktorjev znanosti Univerze v Ljubljani (23. 6. 2022)

Seznam po članicah Univerze v Ljubljani najdete tukaj.