Datum objave: 03.08.2022

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Zapustil nas je nekdanji predsednik Upravnega odbora Univerze v Ljubljani in zaslužni profesor dr. Janez Hribar.

Celotno poklicno pot je posvetil Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti in predvsem področju živilstva. Bil je del generacije profesorjev, ki so v Sloveniji oblikovali temelje živilstva in prehrane kot znanstvene discipline ter pomembno prispevali k njenemu razvoju na tehnološkem in gospodarskem področju. Ukvarjal se je z različnimi vprašanji tehnologije rastlinskih živil, posebej na področju predelave in skladiščenja sadja.

Dr. Hribar je zasedal vodilne funkcije na Univerzi v Ljubljani in Biotehniški fakulteti. Bil je večkratni predstojnik, prodekan za področje živilstva in dekan Biotehniške fakultete ter dvakratni predsednik Upravnega odbora Univerze v Ljubljani (2005–2009 in 2013–2017). V svojih mandatih je posebno pozornost namenil materialnim pogojem za delovanje Univerze, posebej novogradnjam članic Univerze.

Desetletja je bil med ključnimi strokovnjaki za živilstvo, odlikoval ga je neposredni in zdravorazumski pristop, znal je prisluhniti in se odzvati vsakomur, razumel je pomen znanosti in stroke, bil je vodja, ki je zaznamoval delo na Univerzi v Ljubljani na številnih področjih.

Prof. dr. Janez Hribar

Dr. Hribar je pustil neizbrisen pečat na Univerzi v Ljubljani.

Foto: IFP, d. o. o.