Datum objave: 07.09.2022

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Univerza v Ljubljani v luči nadaljevanja tradicije evropskega univerzitetnega izobraževanja, ki temelji na humanizmu in razsvetljenstvu, izjemno pomemben del tega poslanstva pa je tudi kakovostno izobraževanje in informiranost javnosti, ponovno izpostavlja pomen neodvisnega delovanja javne radiotelevizije. V sodobnem času so za odgovorno upravljanje z družbo javni mediji neprecenljivega pomena. Ob zaskrbljujočem porastu dezinformiranosti, vplivnosti družbenih medijev v zasebnem lastništvu peščice globalnih akterjev in okrepljeni družbeni polarizaciji so visoki standardi novinarskega poklica, neodvisnost poročanja in odpornost na politične in druge pritiske, ki ne sodijo v domeno javnega dobrega, pogoj, da ostanemo odprta, na informiranem dialogu temelječa družba.

Zato na Univerzi v Ljubljani z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje na RTV Slovenija, ki bi morala delovati kot kakovosten javni servis. Grožnje z odpuščanji in disciplinskimi postopki ter drugimi nevidnimi pritiski na novinarke in novinarje so nedopustni za vodenje in delovanje naše javne radiotelevizije. Kot osrednja akademska ustanova v Sloveniji smo dolžni pozvati k zaščiti neodvisnosti novinarsko-uredniškega delovanja zaposlenih v skladu z najvišjimi profesionalnimi standardi.

 RTV Slovenija je naše skupno javno dobro, avtonomnost novinarskega in uredniškega dela pa temelj delovanja  v interesu javnosti.