Datum objave: 27.01.2023

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Univerza v Ljubljani je v četrtek, 26. 1. 2023, organizirala celodnevni posvet Študentke in študenti, ki zmorejo in hočejo več: podpora med študijemPosvet, namenjen delu z izjemnimi študentkami in študenti, ki v okviru svojega študija zmorejo in hočejo več, predstavlja pomemben korak v prizadevanjih naše univerze za poslanstvo doseganja akademske odličnosti ter uresničevanja skrbi za razvoj talentov, je povedala prof. dr. Mojca Juriševič iz Centra za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Učinkovita podpora, svetovanje in spodbujanje razvoja nadarjenosti niso pomembni le za nadarjene posameznike, temveč tudi za družbo v celoti, so se strinjale sodelujoče in sodelujoči.

"V zadnjih nekaj desetletjih smo začeli razumeti, da talenti niso samo družbeno prepoznane in valorizirane kvalitete, ki jih narekujejo k učinkovitosti in brezglavi ideji napredka usmerjene politike selekcije in nagrajevanja, temveč je talentiran človek nekdo, od katerega vse bolj pričakujemo, da je sposoben polnega izraza človečnosti – od ti. mehkih veščin kot so sočutje, solidarnost, svetovljanstvo, do okrepljene ustvarjalnosti, sodelovalnosti in odgovorne kritičnosti. Ti mladi ljudje so naš izziv in inspiracija, kako življenjsko osmisliti delovno etiko - ne v smislu pehanja za rezultati, temveč predvsem kot pot k celovitejši samorealizaciji, k osebnemu zorenju prek izobraževanja, raziskovanja in kritičnega razmišljanja," je na posvetu izpostavila prorektorica za študijske in študentske zadeve prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat.

Poleg zanimivih izsledkov o spodbujanju nadarjenih študentov na posameznih članicah naše univerze ter predstavitev nekaterih primerov dobrih praks so se na posvetu seznanili tudi z načini dela z nadarjenimi študenti v mednarodnem visokošolskem prostoru. Te je predstavila prof. dr. Marca V. C. Wolfensberger, vodilna evropska strokovnjakinja s tega področja, profesorica na univerzi Avans UAS na Nizozemskem, ki povezuje transdisciplinarno izobraževanje z gradnjo skupnosti in razvojem talentov in je na to temo napisala več kot 150 publikacij. »Pred nami so izzivi, za katere potrebujemo celo srce, roke in pamet. Ne smemo si privoščiti, da bi izgubili kakšen talent. Sodelovati moramo transdisciplinarno in uporabljati pedagogike nadarjenosti, da bodo študenti, ki so sposobni in pripravljeni narediti več, kot lahko ponudi redni program, postavljeni pred izzive. Programi za talente prinašajo koristi za institucijo, za učitelje in študente – predvsem pa za našo družbo. Študentom želimo ponuditi izobraževanje, ki je prilagojeno individualnim potrebam. Upamo, da bomo s programi za talente ta svet naredili boljši.«