Datum objave: 07.09.2023

Kategorija: Aktualno na Univerzi

reka

Na Univerzi na Reki je v ponedeljek in torek potekalo sedmo srečanje Rektorskega foruma Jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana. Pobuda za takšno regionalno povezovanje je nastala pred nekaj leti, v zadnjih dveh letih pa so Univerza v Ljubljani, Univerza na Reki ter Univerza v Beogradu obudile iniciativo in pripravile vse potrebno za uspešno delovanje Rektorskega foruma Jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana kot ključne mreže univerz iz regije.

Namen Rektorskega foruma Jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana je krepiti sodelovanje univerz s področja Jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana na področju izobraževanja, raziskovanja in inoviranja. Interes za prihodnje sodelovanje v Rektorskem forumu Jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana je zaenkrat izrazilo 30 univerz, med njimi tri iz Slovenije – poleg Univerze v Ljubljani še Univerza v Mariboru in Alma Mater Europaea. V prihodnjih tednih se bodo univerze članice odločale med statusoma polnopravne ali pridružene članice. Sedež sekretariata Rektorskega foruma Jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana je na Univerzi v Ljubljani, s čimer so sodelujoče univerze izkazale zaupanje v Univerzo v Ljubljano kot eno najbolj uglednih univerz v regiji. 

Na srečanju Rektorskega foruma Jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana, ki se ga je udeležilo 70 predstavnikov univerz, od tega 17 rektorjev in več kot 20 prorektorjev, so bila sprejeta organizacijska pravila ter potrjene tri delovne skupine, in sicer za izobraževanje, visokošolsko politiko ter raziskovanje in inovacije. Delovne skupine so že pripravile dvoletne programe dela, med drugim o tem, kako izboljšati sodelovanje v regiji, kako pomagati univerzam članicam, da bodo bolj uspešne pri pridobivanju evropskih projektov, kako spodbujati kroženje možganov in kako izboljšati inovativnost v državah, iz katerih prihajajo članice. Na srečanju so izvolili tudi novo predsednico Rektorskega foruma Jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana, in sicer rektorico Univerze na Reki, prof. dr. Snježano Prijić-Samaržija

Rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Gregor Majdič, ob nadgradnji delovanja Rektorskega foruma Jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana, izpostavlja pomen regionalnega povezovanja v današnjih nepredvidljivih časih. »S sodelovanjem na področju visokega šolstva in raziskovanja lahko pripomoremo k skupnemu razvoju regije, hkrati pa bomo skupaj močnejši pri iskanju rešitev za globalne probleme, s katerimi se srečujemo, kot so migracije, naraščajoče razlike med revnimi in bogatimi, zelo pereče podnebne spremembe, pa tudi za aktualno problematiko odtekanja kadrov iz Jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana. Na Univerzi v Ljubljani bomo v vlogi sekretariata skrbeli, da Rektorski forum Jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana ne bo le mesto za razprave – delovanje Rektorskega foruma bomo usmerjali h konkretnim ukrepom za nadaljnji razvoj sodelujočih univerz in držav.«

 

Foto: Univerza na Reki