Datum objave: 15.11.2023

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Univerza v Ljubljani (UL) v sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO vabi na mednarodno konferenco in posvet Univerza in njene prihodnosti, ki bo v sredo, 22. novembra 2023, v Austria Trend hotelu na Dunajski cesti 154 med 10.00 in 17.00. Dogodek je namenjen razmisleku o razvoju visokošolskega izobraževanja v kontekstu nacionalnih in globalnih izzivov prihodnosti.  

image001 (1).png

Mednarodna konferenca bo potekala v dveh sklopih. Vodilo predstavitev in razprave prvega sklopa Univerza in nova družbena pogodba je poročilo organizacije UNESCO (2021): Re-imagining our futures together: A new social contract for the education. Nemirni časi, s katerimi se srečujemo v zadnjem desetletju in pol, nas pozivajo, da se odzovemo z načrtom za prihodnost. Univerze smo osrednji dejavnik tega načrtovanja, voditi moramo javno razpravo, informiranje in izobraževanje naših skupnosti, da sebi in zanamcem zagotovimo varno in dostojno prihodnost, kot so zapisali avtorji poročila.

Osrednja govorca bosta prof. dr. Antonio Novoa iz Inštituta za izobraževanje Univerze v Lizboni, vodja komisije za pripravo raziskav Mednarodne komisije za Prihodnosti izobraževanja, ki bo govoril o Univerzah in novi družbeni pogodbi na področju izobraževanja  (Universities and the renewal of the social contract for education) in Keith Holmes, PhD, znanstveni koordinator UNITWIN/UNESCO Prihodnost učenja in inovacij, s predavanjem Premislek o visokem izobraževanju za pravično in trajnostno prihodnost (Reimagining higher education for just and sustainable futures).

Namen drugega sklopa Izobraževanje za prihodnost: Razvoj pedagoških študijskih programov je soočiti poglede o poklicnih nalogah in vlogah pedagoških delavcev v sodobni šoli in današnji družbi ter o razvoju pedagoških študijskih programov.

Sodelujoči bodo predstavljali naslednje teme:

  • Katerim kompetencam bi morali v pedagoških študijskih programih nameniti posebno pozornost, da bodo čim bolj ustrezali potrebam sodobne šole ter današnje in prihodnje družbe? 
  • Kakšne poklicne naloge imajo ali naj bi imeli pedagoški delavci v današnji družbi in v vzgojno-izobraževalnem sistemu?
  • Kako na najbolj smiseln način vključiti digitalizacijo v šolski sistem?
  • Kakšna je vloga vzgojno-izobraževalnih inštitucij pri oblikovanju trajnostno naravnane družbe?
  • Kakšne aktivnosti že potekajo v vzgojno-izobraževalnih inštitucijah na področju trajnostnega razvoja?

Časovnica:

10.00–10.30 Pozdravni nagovori: prof. dr. Matjaž Krajnc, državni sekretar, MVZI, Janja Zupančič, državna sekretarka, MVI, prof. dr. Gregor Majdič, UL

Sklop I. Univerza in nova družbena pogodba

10.30–11.15 Plenarno predavanje – Univerza in nova družbena pogodba na področju izobraževanja: prof. dr. Antonio Novoa

11.15–12.00 Plenarno predavanje II – Premislek o visokem izobraževanju za pravično in trajnostna prihodnost: Keith Holmes, PhD

12.00– 13.00 Premor za kosilo

13.00–13.45 Okrogla miza: dr. Amalia Rossi, podoktorska raziskovalka, Katedra UNESCO za vodo in trajnostni razvoj in Center za okoljsko humanistiko, University Ca'Foscari Benetke, Italija, prof. dr. Snježana Prijić-Samaržija, predsednica Rektorskega foruma za jugovzhodno Evropo in Zahodni Balkan, rektorica Univerze na Reki, Hrvaška, prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru, Athena European University, prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prorektorica UL za študijske in študentske zadeve

Sklop II. Izobraževanje za prihodnost: Razvoj pedagoških študijskih programov

14.00–15.00 Gostujoča predavanja: 

14.00–14.10 Charlotte Nilsson, Anne Solli, Gothenburg University, Faculty of Education, Raziskovanje trajnostnih kompetenc v visokem šolstvu: perspektive švedske univerze (Exploring Sustainability Competencies in Higher Education: Perspectives from a Swedish University), 

14.15–14.25 Hiroki Fujii, Okayama University, Japan, Graduate School of Education, Usmerjanje izobraževanja učiteljev k izobraževanju o podnebnih spremembah: azijska perspektiva (Orienting Teacher Education for Climate Change Education: An Asian Perspective), 

14.30–14.40 Vincent Caruana, University of Malta, Centre for Environmental Education & Research, Preoblikovanje izobraževanja za trajnost: pristop celotne institucije (Transforming Education for Sustainability: The Whole Institution Approach), 

14.45–14.55 Mart Laanpere, Tallinn University, Centre for Educational Technology, Digitalno poučevanje in prožne učne poti v dobi umetne inteligence: vizije, izzivi in ​​izkušnje (Digital Pedagogy and Flexible Learning Paths in the Age of AI: Visions, Challenges and Experiences)

15:00–17.00  Predstavitve

Zaključne besede g. Gašperja Hrastelja, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO

Prijava na dogodek.

Sklop Univerza in nova družbena pogodba organiziramo v okviru projekta UL za trajnostno družbo - ULTRA, ki ga sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska Unija - NextGenerationEU.

Sklop Izobraževanje za prihodnost: Razvoj pedagoških študijskih programov organiziramo v okviru projekta Posodobitev PŠP NOO, ki ga sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija - NextGenerationEU.

 UNESCO