Datum objave: 01.02.2024

Kategorija: Aktualno na Univerzi

IMG_1408.JPG
Foto: Katja Kodba/STA

Na Univerzi v Ljubljani (UL) smo v sredo, 7. februarja, na Kongresnem trgu v Ljubljani odprli razstavo Dekleta v STEM (znanost, tehnologija, inženiring in matematika), namenjeno spodbujanju deklet, da se odločijo za študij naravoslovja in tehnike, kadar imajo takšne želje in ozaveščanju družbe, kako pomembno je, da si mladi ljudje ne glede na spol v znanosti in raziskovanju najdejo priložnosti, da gojijo svojo ustvarjalnost, razvijajo svoje potenciale in prispevajo k družbenemu razvoju. Z razstavo zaznamujemo 11. februar, ki ga je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) razglasila za mednarodni dan žensk in deklet v znanosti. Razstava bo na ogled do 4. marca 2024.  

V 21. stoletju je v znanosti še vedno skromno število žensk. V Evropski uniji (EU) je 52 odstotkov prebivalstva žensk, v znanstveni skupnosti pa so glede na moško populacijo udeležene z manj kot tretjinskim deležem. Bolj ko se bližamo višjim znanstvenim nazivom, manj jih je. V tehniških vedah in inženirstvu je le slabih 18 odstotkov profesoric z najvišjim nazivom. Razlogi za majhen odstotek so kompleksni, od zgodovinskih, socialnih, kulturnih do zasebnih. Kljub temu so ženska imena na seznamih svetovnih patentov in izumov. So inovatorke glasne slave, pa tudi skromne in nevidne raziskovalke, ki v laboratorijih, predavalnicah in kabinetih ustvarjajo nova znanja in kopičijo spoznanja za boljši svet.  

UL se postavlja s prvim doktoratom, ki ga je z raziskovanjem na področju STEM (angl. Science, Technology, Engineering, Math) prejela dr. Ana Mayer Kansky. EU štipendira mlade znanstvenice in znanstvenike z mehanizmom, ki se imenuje po Marie Sklodowski Curie, nobelovki na področju STEM; prvi računalniški program je napisala ženska, ženska je razvila prvo krožno žago.  

Na uradnem odprtju razstave študentk in študentov Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je rektor, prof. dr. Gregor Majdič, poudaril, da si na UL prizadevamo za ustvarjanje vsevključujočega okolja vsem, ne glede na spol. »Na nekaterih tehniških fakultetah imamo še vedno do 90 odstotkov vpisa fantov. S tem izgubljamo polovico potenciala celotne družbe v teh poklicih,« je povedal. Na dogodku je sodeloval tudi prorektor za umetnost, prof. mag. Matjaž Drevenšek, in prorektorica za študijske in študentske zadeve, prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, ki je pojasnila, da se na univerzi aktivno pridružujemo pobudi Evropske komisije glede priprave manifesta o vključevanju deklet in žensk v znanost.  

Akcija Dekleta v STEM je bila zasnovana v okviru Načrta za enakost spolov (NES) na UL, ideje so prispevali študenti in študentke na Katedri za informacijsko in grafično tehnologijo Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje Naravoslovnotehniške fakultete UL. Projekt je bil izveden v sklopu izbirnega predmeta Integracija oblikovanja in tehnologije magistrskega študija Grafične in interaktivne komunikacije v zimskem semestru študijskega leta 2023/24.    

Koordinatorica projekta: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat, prorektorica  

Mentorji: doc. dr. Nace Pušnik, asist. dr. Gregor Franken in prof. dr. Raša Urbas  

Recenzijski odbor: doc. dr. Nace Pušnik, prof. dr. Raša Urbas, znan. svet. dr. Urša Opara Krašovec, prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat  

Izvedba razstave: prof. dr. Raša Urbas, asist. dr. Gregor Franken  

Študenti in študentke – avtorji plakatov:   Hana Bajt, Ana Jakončič, Lovro Rebić in Ana Žnidaršič  

Teja Gričar, Urša Jurečič in Sara Ana Kambič  

Tina Černetič, Anuška Đogić, Pia Vinka Klaić in Tija Šadl Praprotnik,  

Vita Auguštin, Manca Rihar, Lana Šušteršič Jeršin in Pia Varošanec  

Urška Klenovšek, Ana Kušar, Hana Ocvirk in Manca Žitnik  

Ana Kompara, Špela Malc, Sandra Stanceska in Nika Trnovec  

Eva Klemenčič, Pia Kovač, Ružič Tina in Julija Stolec  

Lara Može, Mrkajić Jana, Valentina Teršek in Nina Udovčić