V okviru Univerze v Ljubljani izhaja 55 znanstvenih revij

V okviru Univerze v Ljubljani izhaja 55 mednarodnih znanstvenih revij. Vse revije izhajajo v odprtem dostopu. Večina uredništev uporablja diamanten model odprtega dostopa, ki pomeni takojšnjo odprto dostopnost znanstvenih del brez plačila stroškov objave – objavljanje je torej za avtorje ali njihove institucije brezplačno. Založba UL ureja skupni spletni portal Revije Založbe UL (https://journals.uni-lj.si/), kjer trenutno gostuje 30 od 55 znanstvenih revij. Na portalu je objavljenih že več kot 10.000 člankov.

Vabimo vas, da raziščete naš katalog revij ter se pridružite naši skupnosti, ki gradi mostove med znanostjo in svetom. Za prenos kataloga kliknite tukaj.

Naslov revije in povezava na spletno stran

Članica UL

Glasbenopedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani

Akademija za glasbo

Amfiteater, revija za teorijo scenskih umetnosti

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Acta agriculturae Slovenica

Biotehniška fakulteta

Acta Biologica Slovenica

Biotehniška fakulteta

Acta Silvae et Ligni

Biotehniška fakulteta

Les/Wood

Biotehniška fakulteta

Natura Sloveniae: revija za terensko biologijo

Biotehniška fakulteta

Economic and Business Review

Ekonomska fakulteta

AR. Arhitektura raziskave

Fakulteta za arhitekturo

Igra ustvarjalnosti – teorija in praksa urejanja prostora

Fakulteta za arhitekturo & Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Družboslovne razprave

Fakulteta za družbene vede

Journal of Comparative Politics

Fakulteta za družbene vede

Metodološki zvezki

Fakulteta za družbene vede

Teorija in praksa

Fakulteta za družbene vede

Elektrotehniški vestnik

Fakulteta za elektrotehniko

Acta hydrotechnica

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Socialno delo

Fakulteta za socialno delo

Strojniški vestnik

Fakulteta za strojništvo

Ventil: revija za fluidno tehniko, avtomatizacijo in mehatroniko

Fakulteta za strojništvo

Kinesiologia Slovenica

Fakulteta za šport

Šport: revija za teoretična in praktična vprašanja športa

Fakulteta za šport

Znanost o telovadbi

Fakulteta za šport

Srednjeevropska revija za javno upravo

Fakulteta za upravo

Acta Linguistica Asiatica

Filozofska fakulteta

Acta Neophilologica

Filozofska fakulteta

Andragoška spoznanja

Filozofska fakulteta

Ars & Humanitas: revija za umetnost in humanistiko

Filozofska fakulteta

Azijske študije

Filozofska fakulteta

Clotho

Filozofska fakulteta

Dela

Filozofska fakulteta

Documenta Praehistorica

Filozofska fakulteta

ELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries

Filozofska fakulteta

Jezik in slovstvo

Filozofska fakulteta

Keria: Studia Latina et Graeca

Filozofska fakulteta

Knjižnica

Filozofska fakulteta

Linguistica

Filozofska fakulteta

Muzikološki zbornik

Filozofska fakulteta

Psihološka obzorja

Filozofska fakulteta

Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave

Filozofska fakulteta

STRIDON: Journal of Studies in Translation and Interpreting

Filozofska fakulteta

Svetovi: revija za etnologijo, antropologijo in folkloristiko

Filozofska fakulteta

Verba Hispanica

Filozofska fakulteta

Vestnik za tuje jezike

Filozofska fakulteta

RMZ - Materiali in geookolje

Naravoslovnotehniška fakulteta

Tekstilec

Naravoslovnotehniška fakulteta

CEPS: Revija Centra za študij edukacijskih strategij

Pedagoška fakulteta

Javna uprava

Pravna fakulteta

Pravni letopis

Pravna fakulteta

Pravnik: revija za pravno teorijo in prakso

Pravna fakulteta

Zbornik znanstvenih razprav

Pravna fakulteta

Acta Ecclesiastica Sloveniae

Teološka fakulteta

Bogoslovni vestnik

Teološka fakulteta

Edinost in dialog: revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog

Teološka fakulteta

Tretji dan: krščanska revija za duhovnost in kulturo

Teološka fakulteta

Slovenski veterinarski zbornik

Veterinarska fakulteta