V okviru Univerze v Ljubljani izhaja 49 znanstvenih revij: 

Naslov revije in povezava na spletno stran Članica UL
Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani Akademija za glasbo
Amfiteater, revija za teorijo scenskih umetnosti Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
Les/Wood Biotehniška fakulteta
Natura Sloveniae - Revija za terensko biologijo Biotehniška fakulteta
Acta Silvae et Ligni Biotehniška fakulteta
Acta agriculturae Slovenica Biotehniška fakulteta
Economic and Business Review Ekonomska fakulteta
AR Arhitektura raziskave Fakulteta za arhitekturo
Metodološki zvezki Fakulteta za družbene vede
Teorija in praksa Fakulteta za družbene vede
Družboslovne razprave Fakulteta za družbene vede
Journal of Comparative Politics Fakulteta za družbene vede
Elektrotehniški vestnik Fakulteta za elektrotehniko
Igra ustvarjalnosti - teorija in praksa urejanja prostora Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Acta hydrotechnica Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Socialno delo Fakulteta za socialno delo
Strojniški vestnik Fakulteta za strojništvo
Ventil: revija za fluidno tehniko, avtomatizacijo in mehatroniko Fakulteta za strojništvo
Kinesiologia Slovenica Fakulteta za šport
Šport: revija za teoretična in praktična vprašanja športa Fakulteta za šport
Science of Gymnastics Journal Fakulteta za šport
Srednjeevropska revija za javno upravo Fakulteta za upravo
Acta Linguistica Asiatica Filozofska fakulteta
Acta Neophilologica Filozofska fakulteta
Andragoška spoznanja Filozofska fakulteta
Ars & Humanitas Filozofska fakulteta
Asian studies Filozofska fakulteta
Clotho Filozofska fakulteta
Dela Filozofska fakulteta
Documenta Praehistorica Filozofska fakulteta
ELOPE Filozofska fakulteta
Keria Filozofska fakulteta
Linguistica Filozofska fakulteta
Muzikološki zbornik Filozofska fakulteta
Slovenščina 2.0 Filozofska fakulteta
STRIDON: Journal of Studies in Translation and Interpreting Filozofska fakulteta
Verba Hispanica Filozofska fakulteta
Vestnik za tuje jezike Filozofska fakulteta
RMZ - Materiali in geookolje Naravoslovno-tehniška fakulteta
Tekstilec Naravoslovno-tehniška fakulteta
CEPS - Revija Centra za študij edukacijskih strategij Pedagoška fakulteta
Javna uprava Pravna fakulteta
Pravni letopis Pravna fakulteta
Zbornik znanstvenih razprav Pravna fakulteta
Pravnik, revija za pravno teorijo in prakso Pravna fakulteta
Bogoslovni vestnik Teološka fakulteta
Edinost in dialog, Revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog Teološka fakulteta
Acta Ecclesiastica Sloveniae Teološka fakulteta
Slovenski veterinarski zbornik Veterinarska fakulteta