erasmus+

Akreditacijska številka Univerze v Ljubljani za program Erasmus + je:

65996-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE
Tip akreditacije: ERAPLUS-ECHE
PIC koda je: 999923240

Erasmus Charter for heigher education 2014 - 2020
D. Erasmus Policy Statement (Overall Strategy)

Seznam Erasmus+ medinstitucionalnih pogodb 2014-15 - po članicah

Seznam Erasmus+ medinstitucionalnih pogodb 2014-15 - po državah

Grading system/ Okvirna primerjava ocenjevanja

Navodila o izvajanju mednarodnih študijskih izmenjav in praktičnega usposabljanja študentov Univerze v Ljubljani

Program Erasmus+ je nov program za obdobje 2014-2020, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.).

V programu erasmus + lahko sodelujejo naslednje države: 28 članic Evropske unije, države Efte/EGP: Islandija, Liechtenstein in Norveška, države kandidatke EU:Turčija in nekdanja jugoslovanska republika Makedonija.

Ključni ukrep 1 (KU1) je ukrep za učno mobilnost posameznikov, s katero želimo  do leta 2020 doseči mobilnost pri 20% študentov terciarnega izobraževanja. Mobilnost naj bi pripomogla k dvigu kakovosti poučevanja in učenja in predstavljala izziv za spremembe in internacionalizacijo visokošolskih institucij.

Ključni ukrep 1 vsebuje  še skupne magistrske študije in dogodke velikega obsega Evropske  prostovoljske službe. 

Cilji mobilnosti so:

 • izboljšanje učnih kompetenc
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja
 • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
 • povečanje medkulturne zavesti
 • aktivnejše sodelovanje v družbi
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje( formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

Vrste mobilnosti so:

 • Mobilnost študentov z namenom študij in praktičnega usposabljanja
 • Mobilnost zaposlenih z namenom poučevanja in usposabljanja 

Prijavo za mobilnost študentje oddajo na svoji članici, do roka ki ga določi članica. Skupno vlogo za vse članice odda Univerza v Ljubljani Nacionalni agenciji CMEPIUS.

Vloge za skupne magistrske študije je potrebno poslati  v Bruselj na: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. 

Več na: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
FAQ: ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/students-questions-answers_en.pdf 

 

Erasmus+ mobilnost študentov za študij

Erasmus+ mobilnost študentov za praktično usposabljanje

Erasmus+ mobilnost zaposlenih

Prijave za mobilnost zaposlenih zbirajo članice, ki jih posredujejo Službi za mednarodno sodelovanje.