Predsednik prof. dr. JANEZ HRIBAR e-naslov:

Člani

  •  mag. URBAN KRAJCAR, namestnik predsednika UO UL, predstavnik vlade RS,
  • prof. dr. RAJKO PIRNAT, predstavnik pedagoških delavcev
  • prof. dr. JANKO DRNOVŠEK, predstavnik pedagoških delavcev
  • mag. BERNARDA GOLOB HRIBAR, predstavnik nepedagoških delavcev
  • g. JOŽE COLARIČ, predstavnik Vlade RS
  • mag. SAMO HRIBAR MILIČ, predstavnik Vlade RS
  • g. FRANJO BOBINAC, predstavnik delodajalcev
  • MATEJ DROBNIČ, predstavnik ŠS UL  

Sekretar: Irena Pentič