Predsednik prof. dr. BORUT BOŽIČ e-naslov:

Člani

  • mag. URBAN KRAJCAR, namestnik predsednika UO UL, predstavnik vlade RS,
  • prof. dr. ANTON GRIZOLD, predstavnik pedagoških delavcev
  • prof. dr. RAJKO PIRNAT, predstavnik pedagoških delavcev
  • doc. dr. TONE ČEŠNOVAR, predstavnik nepedagoških delavcev
  • g. JOŽE COLARIČ, predstavnik Vlade RS
  • dr. PETER UMEK, predstavnik Vlade RS
  • mag. VOJMIR URLEP, predstavnik delodajalcev
  • MATEJ DROBNIČ, predstavnik ŠS UL  
  • GREGOR TIM GRÜNFELD, predstavnik študentov UO UL