Vodstvo Univerze v Ljubljani od leta 2013: 

Seznam dekanov
 

 Ivan Svetlik small
 

 

 Rektor prof. dr. Ivan Svetlik