• Ustanovljena leta 1919. 
 • 26 rednih članic (tri umetniške akademije in 23 fakultet) in tri pridružene članice (Narodna in univerzitet-na knjižnica, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani ter Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani).

V 2017

 • Letni prihodek UL: 316,3 mio evrov.
 • Število vseh zaposlenih: 5.898
 • Število vseh študentov: 38.762
  • od tega 2.476 tujih študentov
 • Izmenjava študentov:
  • 1.330 študentov je bilo na izmenjavi v tujini
  • 2.026 tujih študentov je bilo na izmenjavi na naši univerzi
 • Število vseh diplomantov: 8.584
 • Projekti:
  • 444 evropskih projektov
  • 132 raziskovalnih programov
  • 33 aplikativnih projektov
  • 153 temeljnih projektov
  • 39 CRP
  • 639 projektov z gospodarstvom oz. uporabniki znanja

Podatki o številu vpisanih študentov (1,2,3 stopnja)

Podatki o številu diplomantov dodiplomskega in podiplomskega študija (1,2,3 stopnja)

Več informacij najdete med publikacijami v medijskem središču.
Podrobnejše podatke zaposleni na UL lahko vidijo na sharepointu na tej povezavi.

 

Arhiv prejšnjih let