• Ustanovljena leta 1919.
 • Med 500 najboljšimi univerzami na svetu po Šanghajski lestvici, Timesovi lestvici in lestvici Webometrics.
 • 26 rednih članic (tri umetniške akademije in 23 fakultet) in tri pridružene članice (Narodna in univerzitet-na knjižnica, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani ter Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani).

V 2016

 • Letni prihodek UL: 304.697.452 evrov.
 • Število vseh zaposlenih: 5.730
 • Število vseh študentov: 40.110
 • Število tujih študentov: 2.345
 • Izmenjava študentov:
  • 1.518 študentov je bilo na izmenjavi v tujini
  • 2.049 tujih študentov je bilo na izmenjavi na naši univerzi
 • Število vseh diplomantov: 17.289
 • Projekti:
  • 428 evropskih projektov
  • 174 raziskovalnih programov
  • 42 aplikativnih projektov
  • 168 temeljnih projektov
  • 84 CRP
  • 650 projektov z gospodarstvom oz. uporabniki znanja

Podatki o številu vpisanih študentov (1,2,3 stopnja)

Podatki o številu diplomantov dodiplomskega in podiplomskega študija (1,2,3 stopnja)

 

Podrobnejše podatke zaposleni na UL lahko vidijo na sharepointu na tej povezavi.

 

Arhiv prejšnjih let