koledarNOVO! ŠTUDIJSKI KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

2018/2019 PDF  2018/2019 XLS  2018/2019 BESEDILO

ŠTUDIJSKI KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

2017/2018 PDF  2017/2018 XLS  2017/2018 BESEDILO

Študijski koledar je oblikovan na podlagi Zakona o visokem šolstvu ter v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. V obeh semestrih organiziranega pedagoškega dela je zagotovljenih 15 delovnih tednov. Če študijski program vsebuje praktično usposabljanje, njegovo trajanje ne sme preseči 42 tednov v študijskem letu. Zagotovljena so tri izpitna obdobja, v okviru katerih naj članice same razporejajo izpitne roke, ki naj jih bo, če je mogoče, več v istem obdobju, in ki naj zagotovijo, da bodo imeli študentje možnost 3 kratnega opravljanja izpita pred vpisom v višji letnik.

1. Semester

  Od vključno Do vključno
Organizirano pedagoško delo Ponedeljek, 2. 10. 2017 Petek, 19. 1. 2018
Zimsko izpitno obdobje Ponedeljek, 22. 1. 2018 Petek, 16. 2. 2018

 

2. Semester

  Od vključno Do vključno
Organizirano pedagoško delo Ponedeljek, 19. 2. 2018 Petek, 8. 6. 2018
Spomladansko izp. obdobje Ponedeljek, 11. 6. 2018 Petek, 6. 7. 2018
Jesensko izpitno obdobje Ponedeljek, 20. 8. 2018 Petek, 14. 9. 2018

 

Teden univerze v Ljubljani je predviden od ponedeljka, 4. 12. 2017 do petka, 8. 12. 2017.

Ponedeljek 30. 4. 2018 je dela prost dan.

Manjkajoči torek v prvem semestru morajo članice nadomestiti.

Za 28. 12. 2017 in 29. 12. 2017 je predvideno organizirano pedagoško delo in se upošteva urnik za ponedeljek (za dan 28. 12.) in torek (za dan 29. 12. 2017).

Za 3. 5. 2018 se upošteva urnik za ponedeljek.

Članica lahko podaljša spomladansko izpitno obdobje ter začne jesensko izpitno obdobje prej oziroma ga podaljša.

Članica razporedi izpitne roke znotraj izpitnega obdobja tako, da je mogoče vse postopke vpisa v višje letnike izpeljati pravočasno.

 

Arhiv študijskih koledarjev

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013