koledarŠTUDIJJSKI KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

2017/2018 PDF  2017/2018 XLS  2017/2018 BESEDILO

ŠTUDIJSKI KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

2016-17.pdf 2016-17.xls 2016-2017_besedilo.pdf

Na podlagi 37. in 66. člena veljavnega Zakona o visokem šolstvu ter v skladu z 112. , 114. in 140. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. L. RS, št. 8/05 in spremembe) se oblikuje študijski koledar za študijsko leto 2015/16. V obeh semestrih organiziranega pedagoškega dela je zagotovljenih 15 delovnih tednov. Če študijski program vsebuje praktično usposabljanje, njegovo trajanje ne sme preseči 42 tednov v študijskem letu. Zagotovljena so tri izpitna obdobja, v okviru katerih naj članice same razporejajo izpitne roke, ki naj jih bo, če je mogoče, več v istem obdobju, in ki naj zagotovijo, da bodo imeli študentje možnost 3 kratnega opravljanja izpita pred vpisom v višji letnik.

1. Semester

  Od vključno Do vključno
Organizirano pedagoško delo Ponedeljek, 3. 10. 2016 Torek, 24. 1. 2017
Zimsko izpitno obdobje Sreda, 25. 1. 2017 Petek, 17. 2. 2017

 

2. Semester

  Od vključno Do vključno
Organizirano pedagoško delo Ponedeljek, 20. 2. 2017 Petek, 9. 6. 2017
Spomladansko izp. obdobje Ponedeljek, 12. 6. 2017 Petek, 14. 7. 2017
Jesensko izpitno obdobje Ponedeljek, 21. 8. 2017 Petek, 15. 9. 2017

 

Teden univerze v Ljubljani je predviden od ponedeljka, 5. 12. 2016 do petka, 9.12. 2016.

Poleg praznika 26. 12. 2016 je pouka prosto tudi obdobje od 27. 12. do 30. 12. 2016.

Poleg treh prazničnih dni je v obdobju med 27. 4. 2017 in 2. 5. 2017 pouka prost dan tudi 28. 4. 2017.

Zimsko izpitno obdobje se lahko s sklepom senata članice prične dva dni prej, vendar mora članica manjkajoča dneva nadomestiti.

Članica lahko podaljša spomladansko izpitno obdobje ter začne jesensko izpitno obdobje prej oziroma ga podaljša.

Članica razporedi izpitne roke znotraj izpitnega obdobja tako, da je mogoče vse postopke vpisa v višje letnike izpeljati pravočasno.

Arhiv študijskih koledarjev

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013