Prva stran
  1. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  2. Magistrski študijski programi
  3. Doktorski študijski programi

Mladi raziskovalci

Mladi raziskovalci 2017

Iztekel se je rok za prijavo na Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2017 Javne agencije za raziskovalno dejavnost. Razpisanih je bilo 177 mentorskih mest. Raziskovalne organizacije bodo o dodeljenih mestih obveščene predvidoma v mesecu aprilu, nato bodo pozvane, da sporočijo imena kandidatov za mentorje. Takoj, ko bo seznam mentorjev potrjen s strani agencije, bo UL objavila javni razpis za mlade raziskovalce, predvidoma v mesecu juniju. Predviden začetek usposabljanja mladih raziskovalcev je oktober 2017.

 

Pravila s področja mladih raziskovalcev:

- Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti