Mladi raziskovalci 2017

Iztekel se je rok za prijavo na Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2017 Javne agencije za raziskovalno dejavnost. Razpisanih je bilo 177 mentorskih mest. Raziskovalne organizacije bodo o dodeljenih mestih obveščene predvidoma v mesecu aprilu, nato bodo pozvane, da sporočijo imena kandidatov za mentorje. Takoj, ko bo seznam mentorjev potrjen s strani agencije, bo UL objavila javni razpis za mlade raziskovalce, predvidoma v mesecu juniju. Predviden začetek usposabljanja mladih raziskovalcev je oktober 2017.

 

Pravila s področja mladih raziskovalcev:

- Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti