SLOVENSKI DRŽAVLJANI IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU

  • državljani Republike Slovenije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v Sloveniji ali v tujini,
  • državljani iz držav članic Evropske unije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v tujini ali v Sloveniji,
  • tuji državljani s stalnim bivališčem v R Sloveniji in so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti R Slovenije za davčne namene,
  • osebe s priznano mednarodno zaščito.

 

15. 2. 2017
Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik za slovenske državljane s srednjo šolo v tujini in tuje državljane iz držav članic Evropske unije.

15. 2. 2017
Zgibanka Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi letnik - slovenski državljani s srednjo šolo v Sloveniji.

3. 2. 2017
Enoviti magistrski študijski programi druge stopnje in univerzitetni študijski programi prve stopnje, v katere se je mogoče vpisati s poklicno maturo in opravljenim izpitom splošne mature - Univerza v Ljubljani, študijsko leto 2017/2018.

3. 2. 2017
Zgibanka Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi letnik - slovenski državljani s srednjo šolo v Sloveniji.

2. 2. 2017
Informativni dan za zamejske Slovence in tuje državljane bo v petek, 10. 2. 2017 ob 12. uri na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, Poljanska cesta 4, Ljubljana.

2. 2. 2017
Vpisna mesta za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2017/2018 za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane iz držav nečlanic Evropske unije.

Datumi preizkusov posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti v študijskem letu 2017/2018.

Rokovnik prijavno-sprejemnih postopkov v študijskem letu 2017/2018 za vpis v 1. letnik.

Pravila vrednotenja srednješolskega uspeha iz tujih spričeval

Primeri izračunavanja točk
FAQ:

       Kandidati s srednjo šolo v Sloveniji
       Kandidati s srednjo šolo v tujini
 

 

Nazaj na prejšno vsebino