Člani Senata UL iz vrst študentov so:

1. Ana Belčič, FA
2. Matevž Černe, FRI
3. Miha Kavčič, FS
4. Ivan Kukuljan, FMF
5. Jan Kukovec, BF
6. Klemen Mesarec, FDV
7. Janoš Ježovnik, FF

Mandat predstavnikov študentov traja 2 leti.

Član Upravnega odbora UL 
Miha Rajh, BF
mandat predstavnika študentov v UO UL je dve leti,

Mandat študentov članov komisij senata UL je eno leto

Komisija za dodiplomski študij
1. Matej Drobnič, FS

Komisija za magistrski študij

Komisija za doktorski študij
1. David Homar, FS

Komisija za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje
1. Žiga Vajdič, EF

Komisija za Prešernove nagrade študentom UL
1. Jan Kukovec, BF

Komisija za razvoj informacijskega sistema
1. Žan Zadnikar, FRI

Komisija za razvoj knjižničnega sistema

Komisija za obštudijsko dejavnost

- predstavnik za področje športa
   Ažbe Platiša, EF

- predstavnik za področje prostovoljstva
   Jan Schweiger, ZF

- predstavnik za področje kulture
   Miha Jejčič, FMF

IZVRŠNI ODBOR ŠPORTNE ZVEZE UL

Komisija za pritožbe študentov
1. Miha Jejčič, FMF
2. Irena Kržič, FS

Statutarna komisija
Miha Jejčič, FMF

Disciplinska komisija za študente
1. Aleksander Miličević, EF
2. Klemen Mesarec, FDV
namestnik: Jan Peternelj, FF

Komisija za študente s posebnimi potrebami
1. Lea Šprah, PEF

Komisija za etične zadeve UL
1. Alja Šumak, PEF
2. Rok Kaufman, FMF

Komisija za kakovost UL

Habilitacijska komisija
Matevž Černe, FRI

Komisija za raziskovalno in razvojno delo
1. Tjaša Valič, NTF
 
Komisija za strategijo UL       

Komisija za socialno ekonomska vprašanja študentov     
1. Samo Trček, FS
2. Žan Bokan, FDV

Študent/-ka, članica Sveta Centralno tehniške knjižnice

Mandat študentov članov komisij senata UL je eno leto