Interdisciplinarni doktorski študijski program STATISTIKA traja tri leta, obsega 180 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje.

Interdisciplinarni doktorski študijski program STATISTIKA sestavlja sedem modulov:

  • biostatistika
  • družboslovna statistika
  • matematična statistika
  • uradna statistika - od študijskega leta 2015/2016 dalje ekonomska in uradna statistika
  • ekonomska in poslovna statistika - od študijskega leta 2015/2016 dalje poslovna statistika
  • psihološka statistika
  • tehniška statistika
     

Temeljni cilj doktorskega programa Statistika je izobraževanje visoko usposobljenih strokovnjakov, ki bodo poleg temeljnih znanj iz statistične teorije obvladali tudi statistična znanja,  specifična za posamezne znanstvene discipline. Gre za edini doktorski program za izobraževanje visoko usposobljenih strokovnjakov in raziskovalcev s področja statistike v Sloveniji, ki bodo sposobni kvalitetne analize in interpretacije podatkov v raziskovalnem okolju, podjetjih in javnih ustanovah.

Predstavitveni zbornik  
Spremembe predstavitvenega zbornika (študijsko leto 2016/2017)
zlozenka
e-knjiga

Predstavitveni zbornik (študijsko leto 2017/2018)

Učni načrti 

VIS STATISTIKA (spletni referat)

Seznam potencialnih mentorjev
Izjava o prevzemu mentorstva - za leto 2016/2017
Izjava o prevzemu mentorstva - za leto 2017/2018

 

AKTUALNO

Skupni del Razpisa za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2017/2018
Razpis za vpis v interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika v študijskem letu 2017/2018

Elektronska prijava preko portala eVŠ

Kontakt za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: , tel.: 080-2002 (med delavniki od 8.00 do 22.00), tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90.

Kandidati za vpis se prijavijo na dva načina:
1) Prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom:
Kandidati najkasneje do vključno 24. avgusta 2017 izpolnijo in elektronsko podpišejo prijavo ter jo oddajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ.  V tem roku morajo na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom za Statistika, po pošti priporočeno poslati priloge k prijavi. Na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis in ime študijskega programa. Priloge lahko kandidati oddajo tudi osebno v vložišču  rektorata UL v času uradnih ur.
2) Prijava brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom):
Kandidati najkasneje do vključno 24. avgusta 2017 izpolnijo prijavo, pošljejo  elektronsko v eVŠ, jo natisnejo, podpišejo in jo skupaj  s prilogami po pošti priporočeno pošljejo na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom za Statistika ali osebno oddajo v vložišču  rektorata UL v času uradnih ur.

Obvezne priloge k prijavi na razpis za vpis:
1. Diplomska listina (kopija diplomske listine o zaključenem študijskem programu 2. stopnje ali študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004. V primeru zaključenega magisterija znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih, kandidat priloži tudi kopijo te listine)
2. Priloga k diplomi ali potrdilo o povprečni oceni izpitov in vaj in o oceni diplomskega dela (kopija celotne priloge k diplomi ali potrdilo fakultete o povprečni oceni izpitov in vaj na enovitem študijskem programu oz. na študijskem programu 2. stopnje ali na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetim pred 11. 6. 2004 oz. na zaključenem magisteriju znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih in o oceni diplomskega/magistrskega dela)
3. Odločba o nostrifikaciji/priznanju (Kandidati s tujo  listino o izobraževanju, ki želijo nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji, morajo pridobiti odločbo o priznanju tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja v Republiki Sloveniji, razen kandidatov, ki že imajo odločbo o priznanju za študijsko leto 2017/2018 za študijski program, v katerega se prijavljajo in kandidatov, ki že imajo odločbo o nostrifikaciji, pridobljeno pred 21. 1. 2005. Več informacij: https://www.uni-lj.si/studij/koristne_informacije/priznavanje_tuje_izobrazbe/ )

Dodatne priloge, ki jih lahko kandidati priložijo k pisni prijavi na razpis za vpis:
1. Dosežki (dokazila o morebitnih dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju)

2. Izjava mentorja(kandidati si morajo pred vpisom poiskati mentorja. Izjavo mentorja o prevzemu mentorstva lahko priložijo že ob prijavi na razpis, obvezno pa najkasneje ob vpisu. 

Seznam potencialnih mentorjev

Informativni dnevi:
7. 3. 2017 ob 17.00 na EF, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana
18. 5. 2017 ob 17.30  na BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, v sejni sobi dekanata
24. 5. 2017 ob 15.00 na FE, Tržaška cesta 25, Ljubljana
25. 5. 2017 ob 14.00 na MF, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, sejna soba v tajništvu
5. 6. 2017 ob 16. 00 na FF, Aškerčeva 2, Ljubljana, predavalnica 15
7. 6. 2017 ob 15.00 na FMF, Jadranska ulica 21, Ljubljana, predavalnica 2.02
13. 6. 2017 ob 16. 00 na FDV, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana, predavalnica 21
14. 6. 2017 ob 15.00 na FMF, Jadranska ulica 21, Ljubljana, predavalnica 2.02

Študijsko leto 2016/2017

Izvajanje predmetov v študijskem letu 2016/2017

Urniki

Metodologija statističnega raziskovanja

Sodobni statistični pristopi 

Multivariatna analiza

Analiza omrežij

Računalniško podprta statistika - prvo predavanje bo v torek 21. 2 .2017  ob 17h v predavalnici B6 v Biološkem središču, Večna pot 111, Ljulbjana
 

Ostale informacije


Cenik storitev UL

Obrazci in navodila

Pravila in postopki o doktorskem študiju na Univerzi v Ljubljani

Informacija o sofinanciranju doktorskega študija

Konference in predavanja

Uporabne povezave

 

 ARHIV