Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji
  6. Prijavno-sprejemni postopki
  7. Cenik storitev za študente
  8. Študentski svet

Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOMEDICINA

Kontakt:

Univerza v Ljubljani
Programski svet Biomedicina
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
01 2418 546, 01 2418 536

 

Število vpisnih mest: 180
Rok za prijavo: 14. avgust 2019
Šolnina za celoten študijski program: 13.200,00 €
Šolnina po letnikih:
1. letnik: 4.200,00 €
2. letnik: 4.200,00 €
3. letnik: 2.400,00 €
4. letnik: 2.400,00 €

 

 

 VIS BIOMEDICINA (spletni referat)


Znanstvena področja:

biokemija in molekularna biologija, farmacija, genetika, javno zdravje, klinična biokemija in laboratorijska biomedicina, medicina - klinična usmeritev, medicina - temeljna usmeritev, mikrobiologija, nevroznanost, toksikologija in veterinarska medicina


Zaradi dosedanjih dobrih izkušenj in prednosti interdisciplinarnega pristopa je doktorski študijski program Biomedicina organiziran na univerzitetni ravni. S tem je omogočena povezava učiteljev in raziskovalcev iz posameznih ved, ki tvorijo biomedicinsko področje in povezava raziskovalcev članic Univerze v Ljubljani z raziskovalnimi inštituti. Potrebo po kakovostnem in sodobnem doktorskem študijskem programu za pridobitev ustreznih znanj s področja znanstvenih ved, ki se razvijajo na različnih članicah Univerze v Ljubljani, narekuje tudi hiter in obsežen razvoj teh področij ter njihov vpliv na kakovost življenja.

Osrednji poudarek doktorskega študija je na raziskovalnem delu, na interdisciplinarnosti študija in na sodelovanju mednarodno uveljavljenih domačih in tujih strokovnjakov.