Prva stran
  1. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  2. Magistrski študijski programi
  3. Doktorski študijski programi
Doktorski študijski programi

Financiranje

 

 

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

V skladu z Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17) in novelo Zakona o visokem šolstvu se v študijskem letu 2017/2018 sofinancira doktorski študij na Univerzi v Ljubljani.

Senat Univerze v Ljubljani je 30. 5. 2017 sprejel pogoje in merila za sofinanciranje doktorskega študija v študijskem letu 2017/2018.

Pomembna novost je, da Univerza v Ljubljani ne bo objavila razpisa za sofinanciranje, saj bo sofinanciranje omogočeno vsem študentom doktorskega študija, ki bodo izpolnjevali pogoje:

  • Študenti, ki bodo v študijskem letu 2017/2018 vpisani v 1. letnik doktorskega študija, bodo sofinancirani v primeru, da imajo povprečno oceno zaključene izobrazbe najmanj 8,00 (upoštevajo se ocene vseh akreditiranih študijskih obveznosti na vseh do sedaj zaključenih visokošolskih študijskih programih).
  • Študenti, ki bodo v študijskem letu 2017/2018 vpisani v 2. letnik doktorskega študija, bodo sofinancirani v primeru, da so redno napredovali iz 1. v 2. letnik doktorskega študija. Za redno napredovanje se šteje tudi podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in Statutom Univerze v Ljubljani.
  • Študenti, ki bodo v študijskem letu 2017/2018 vpisani v 3. letnik doktorskega študija, bodo sofinancirani v primeru, da so redno napredovali v vse letnike doktorskega študija. Za redno napredovanje se šteje tudi podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in Statutom Univerze v Ljubljani.
  • V primeru, da študenti doktorskega študija že imajo pridobljeno raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje ali v primeru, da imajo oziroma so že imeli iz javnih sredstev sofinanciran študij po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, četudi ga niso končali, do sofinanciranja ne bodo upravičeni.
  • Vzporedni študij se ne sofinancira, prav tako do sofinanciranja niso upravičeni študenti, vpisani v dodatno leto.


O višini sofinanciranja bodo študenti obveščeni šele po vpisu na doktorski študij (predvidoma meseca novembra),
saj je višina sofinanciranja za posameznega študenta/ko odvisna od števila vpisanih študentov in višine sredstev, ki jih bo prejela Univerza v Ljubljani.

Redna zaposlitev se s sofinanciranjem ne izključuje. Enako velja za prijavo v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje.

Za sofinanciranje ni starostne omejitve.
 

 ___________________________________________________________________________________________________________________


SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA - GENERACIJA 2016 

V skladu s 3. členom pogodbe o sofinanciranju bo univerza najkasneje 2. novembra 2017 preverjala redni vpis v višji letnik za študijsko leto 2017/2018.

Ko boste izpolnili obveznosti iz 2. točke 3. člena pogodbe, izpolnite spodnje poročilo in ga pošljite na naslov univerze s pripisom »za sofinanciranje doktorskih študentov – generacija 2016«.

Poročilo o izpolnitvi pogodbenih obveznosti 

V primeru podaljšanja statusa študenta, pošljite na naslov univerze kopijo sklepa članice UL o podaljšanju statusa (s pripisom »za sofinanciranje doktorskih študentov – generacija 2016«).

___________________________________________________________________________________________________________________

Javni razpis za sofinanciranje doktorskih študentov Univerze v Ljubljani - generacija 2016 - ZAKLJUČEN

Razpisna dokumentacija

Rok za prijave je četrtek, 20. 10.  2016, do 12. ure.

Odgovori na pogosta vprašanja

Pravilnik o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje doktorskih študentov – generacija 2016