Prva stran
  1. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  2. Magistrski študijski programi
  3. Doktorski študijski programi
Doktorski študijski programi

Financiranje

 

Nov sistem sofinanciranja doktorskega študija

Vlada RS je 26. 4. 2017 sprejela Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17). V skladu s to uredbo in novelo Zakona o visokem šolstvu se sofinancira doktorski študij le javnim visokošolskim zavodom ob upoštevanju števila diplomantov tretje stopnje javnega visokošolskega zavoda v zadnjih petih letih v skladu s proračunskimi možnostmi.

Študente, ki se jim sofinancira doktorski študij, izbere visokošolski zavod sam po svojih pogojih in merilih, pri čemer morajo biti študenti vpisani v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega študija in redno napredovati v višji letnik. V primeru, da že imajo pridobljeno raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje ali v primeru, da imajo oziroma so že imeli sofinanciran študij po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, četudi ga niso končali, do sofinanciranja niso upravičeni.

Sredstva za sofinanciranje doktorskega študija se javnim visokošolskim zavodom določijo z letnim sklepom ministra, za študijsko leto 2017/2018 najpozneje do 1. junija 2017.  Ko bo univerza prejela sklep o višini sredstev, bo sprejela pogoje in merila za sofinanciranje doktorskega študija v študijskem letu 2017/2018.

Sprejeta uredba v celoti nadomešča Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 50/16).

 

 

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA - GENERACIJA 2016 

Poročilo o izpolnitvi pogodbenih obveznosti 

Izpolnjeno poročilo pošljite na naslov univerze s pripisom »za sofinanciranje doktorskih študentov – generacija 2016«.

 

 

Javni razpis za sofinanciranje doktorskih študentov Univerze v Ljubljani - generacija 2016 - ZAKLJUČEN

Razpisna dokumentacija

Rok za prijave je četrtek, 20. 10.  2016, do 12. ure.

Odgovori na pogosta vprašanja

Pravilnik o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje doktorskih študentov – generacija 2016


Arhiv