Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji

Financiranje

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA

Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17) in novela Zakona o visokem šolstvu urejata sofinanciranje javnoveljavnih doktorskih študijskih programov.

V skladu z uredbo bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Univerzi v Ljubljani določilo višino sredstev za sofinanciranje v študijskem letu 2018/2019 najpozneje do 15. aprila 2018.

Senat Univerze v Ljubljani je na svoji seji 30. 5. 2017 sprejel merila za sofinanciranje doktorskih študentov.

Sofinanciranje bo omogočeno vsem študentom, ki bodo izpolnjevali pogoje.

O višini sofinanciranja bodo študenti obveščeni šele po vpisu na doktorski študij, predvidoma meseca novembra, saj je višina sofinanciranja za posameznega študenta/ko odvisna ne zgolj od sredstev, ki jih bo prejela Univerza v Ljubljani, temveč tudi od števila vpisanih študentov, ki bodo izpolnjevali pogoje za sofinanciranje.

Redna zaposlitev ali prijava v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje se s sofinanciranjem ne izključujeta. Za sofinanciranje prav tako ni starostne omejitve.
 

Komisija za doktorski študij UL je na 41. seji obravnavala s strani članic UL poslane predloge seznamov študentov, ki bodo v študijskem letu 2017/2018 upravičeni do sofinanciranja šolnine na doktorskem študiju.

Glede na višino razpoložljivih sredstev, ki so bila UL dodeljena s sklepom ministrice za izobraževanje, znanost in šport, je sredstev dovolj za sofinanciranje šolnin v celoti za vse študente, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija (Ur. l. RS, št. 22/17) ter na Senatu UL sprejete pogoje in merila za sofinanciranje doktorskega študija v študijskem letu 2017/2018.

UL bo do 10. 11. 2017 skupaj s finančnim zahtevkom na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poslala tudi seznam predlaganih študentov za sofinanciranje, saj bo izpolnjevanje pogojev preverilo še ministrstvo.

Seznam števila upravičenih študentov do sofinanciranja po posameznih doktorskih študijskih programih bo posredovan tudi na Senat UL.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


V skladu z Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17) in novelo Zakona o visokem šolstvu se v študijskem letu 2017/2018 sofinancira doktorski študij na Univerzi v Ljubljani.

Senat Univerze v Ljubljani je 30. 5. 2017 sprejel pogoje in merila za sofinanciranje doktorskega študija v študijskem letu 2017/2018.

Pomembna novost je, da Univerza v Ljubljani ne bo objavila razpisa za sofinanciranje, saj bo sofinanciranje omogočeno vsem študentom doktorskega študija, ki bodo izpolnjevali pogoje:

  • Študenti, ki bodo v študijskem letu 2017/2018 vpisani v 1. letnik doktorskega študija, bodo sofinancirani v primeru, da imajo povprečno oceno zaključene izobrazbe najmanj 8,00 (upoštevajo se ocene vseh akreditiranih študijskih obveznosti na vseh do sedaj zaključenih visokošolskih študijskih programih).
  • Študenti, ki bodo v študijskem letu 2017/2018 vpisani v 2. letnik doktorskega študija, bodo sofinancirani v primeru, da so redno napredovali iz 1. v 2. letnik doktorskega študija. Za redno napredovanje se šteje tudi podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in Statutom Univerze v Ljubljani.
  • Študenti, ki bodo v študijskem letu 2017/2018 vpisani v 3. letnik doktorskega študija, bodo sofinancirani v primeru, da so redno napredovali v vse letnike doktorskega študija. Za redno napredovanje se šteje tudi podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in Statutom Univerze v Ljubljani.
  • V primeru, da študenti doktorskega študija že imajo pridobljeno raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje ali v primeru, da imajo oziroma so že imeli iz javnih sredstev sofinanciran študij po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, četudi ga niso končali, do sofinanciranja ne bodo upravičeni.
  • Vzporedni študij se ne sofinancira, prav tako do sofinanciranja niso upravičeni študenti, vpisani v dodatno leto.


O višini sofinanciranja bodo študenti obveščeni šele po vpisu na doktorski študij (predvidoma meseca novembra),
saj je višina sofinanciranja za posameznega študenta/ko odvisna od števila vpisanih študentov in višine sredstev, ki jih bo prejela Univerza v Ljubljani.

Redna zaposlitev se s sofinanciranjem ne izključuje. Enako velja za prijavo v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje.

Za sofinanciranje ni starostne omejitve.
 

samo za študente s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju doktorskega študija generacija - 2016 (začetek financiranja v študijskem letu 2016/2017)

V skladu s 3. členom pogodbe o sofinanciranju bo univerza najkasneje 2. novembra 2017 preverjala redni vpis v višji letnik za študijsko leto 2017/2018. Študentom ni potrebno pošiljati potrdil o vpisu v višji letnik.

V primeru podaljšanja statusa študenta pošljite kopijo sklepa članice UL o podaljšanju statusa na naslov univerze s pripisom »za sofinanciranje doktorskih študentov – generacija 2016«.

Ko boste izpolnili obveznosti iz 2. točke 3. člena pogodbe, izpolnite spodnje poročilo in ga pošljite na naslov univerze s pripisom »za sofinanciranje doktorskih študentov – generacija 2016«.

Poročilo o izpolnitvi pogodbenih obveznosti