Prva stran
  1. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  2. Magistrski študijski programi
  3. Doktorski študijski programi
Doktorski študijski programi

Razpis

 

OPOZORILO: V postopkih bodo obravnavane in upoštevane zgolj prijave na razpis za vpis in vloge za priznanje tujega izobraževanja, ki bodo prispele pravočasno in v predpisani obliki (elektronska vloga, oddana z digitalnim potrdilom, elektronska vloga brez digitalnega podpisa pa le, če je oddana tudi v papirni obliki z lastnoročnim podpisom prijavitelja).

 

Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOMEDICINA
Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOZNANOSTI - Drugi prijavni rok za vpis je odprt od 26. do 27. septembra 2017 
Interdisciplinarni doktorski študijski program HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE - Drugi prijavni rok za vpis je odprt od 14. do 21. septembra 2017 
Interdisciplinarni doktorski študijski program STATISTIKA
Interdisciplinarni doktorski študijski program VARSTVO OKOLJA - Drugi prijavni rok za vpis je odprt od 6. do 20. septembra 2017 
Interdisciplinarni doktorski študijski program ZNANOST IN INŽENIRSTVO MATERIALOV - Drugi prijavni rok za vpis je odprt od 15. do 20. septembra 2017 
Doktorski študijski program ARHITEKTURA - Drugi prijavni rok za vpis je odprt od 19. do 25. septembra 2017
Doktorski študijski program EKONOMSKIH in POSLOVNIH VED
Doktorski študijski program ELEKTROTEHNIKA
Doktorski študijski program GRAJENO OKOLJE
Doktorski študijski program IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN EDUKACIJSKE VEDE
Doktorski študijski program KEMIJSKE ZNANOSTI
Doktorski študijski program KINEZIOLOGIJA
Doktorski študijski program MATEMATIKA IN FIZIKA - Drugi prijavni rok za vpis je odprt od 15. do 20. septembra 2017 
Doktorski študijski program POMORSTVO IN PROMET - Drugi prijavni rok za vpis je odprt od 19. do 22. septembra 2017
Doktorski študijski program PRAVO
Doktorski študijski program RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA - Drugi prijavni rok za vpis je odprt od 17. julija do 31. avgusta 2017
Doktorski študijski program STROJNIŠTVO
Doktorski študijski program TEKSTILSTVO, GRAFIKA IN TEKSTILNO OBLIKOVANJE - Drugi prijavni rok za vpis je odprt od 15. do 20. septembra 2017 
Doktorski študijski program TEOLOGIJA
Skupni doktorski študijski program UPRAVLJANJE IN EKONOMIKA JAVNEGA SEKTORJA

 

Kandidati za vpis v doktorske študijske programe se prijavijo na način in v roku, ki je določen z razpisom za vpis v doktorske študijske programe.

Vpis v doktorske študijske programe se opravi najkasneje do 30. septembra, iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra.
 

Cenik-  šolnine za 3. stopnjo
Informativni dnevi na doktorskih študijskih programih