Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji
  6. Prijavno-sprejemni postopki
  7. Koristne informacije za študente UL
  8. Študentski svet

Seznam doktorskih študijskih programov

Št.
Študijski program
Trajanje
Št. ECTS kreditnih točk
Inštitucija
4
EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE
3 leta
180
8
IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN EDUKACIJSKE VEDE
3 leta
180
17
TEKSTILSTVO, GRAFIKA IN TEKSTILNO OBLIKOVANJE
3 leta
180
19
UPRAVLJANJE IN EKONOMIKA JAVNEGA SEKTORJA
3 leta
180
Univerza v Ljubljani Fakulteta za upravo, University of Rijeka Faculty of Economics