Prva stran
  1. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  2. Magistrski študijski programi
  3. Doktorski študijski programi

Za leto 2017/2018

Podatki so veljavni za študijsko leto 2017/2018.

Doktorski študijski programi

Seznam doktorskih študijskih programov

Št.
Študijski program
Trajanje
Št. ECTS kreditnih točk
Inštitucija
4
EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE
3 leta
180
8
IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN EDUKACIJSKE VEDE
3 leta
180
17
TEKSTILSTVO, GRAFIKA IN TEKSTILNO OBLIKOVANJE
3 leta
180
19
UPRAVLJANJE IN EKONOMIKA JAVNEGA SEKTORJA
3 leta
180
Univerza v Ljubljani Fakulteta za upravo, University of Rijeka Faculty of Economics