Customize list

The possibility of filtering records
Reset
Table for: Contacts

Name and surname

Department

Job

Phone

E-mail

Name and surname

Marko Ahčan

Department

Oddelek za podporo strateškemu upravljanju

Job

Organizator informatike

Phone

+ 1 2418 612

Name and surname

Peter Alešnik

Department

Oddelek za krepitev inovacijske in podjetniške kulture na univerzi

Job

Predstojnik organizacijske enote

Phone

+ 70 403 942

Name and surname

Tea Anžur

Department

Arhivsko muzejska služba

Job

Samostojni svetovalec na univerzi

Phone

+ 1 2418 584