Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Tabela za: Kontakti

Ime in priimek

Služba

Delovno mesto

Telefon

E-naslov

Ime in priimek

Marko Ahčan

Služba

Oddelek za podporo strateškemu upravljanju

Delovno mesto

Organizator informatike

Telefon

01 241 86 12

Ime in priimek

Peter Alešnik

Služba

Oddelek za krepitev inovacijske in podjetniške kulture na univerzi

Delovno mesto

Predstojnik organizacijske enote

Telefon

070 403 942

Ime in priimek

Tea Anžur

Služba

Arhivsko muzejska služba

Delovno mesto

Samostojni svetovalec na univerzi

Telefon

01 241 85 84