Univerza v Ljubljani v okviru projekta za izboljšanje procesa internacionalizacije organizira tečaje slovenščine za redno vpisane tuje študente in visokošolske učitelje Univerze v Ljubljani, pet odstotkov mest pa je namenjenih tudi visokošolskim učiteljem in študentom drugih visokošolskih zavodov v Republiki Sloveniji, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe.

Prijava in pogoji

  • do tečaja so upravičeni vsi tuji zaposleni, ki so neposredno vključeni v pedagoški proces (učitelji, asistenti, lektorji) in redno vpisani študenti (študenti na izmenjavi do tega tečaja niso upravičeni),
  • pogoj za udeležbo študentov je veljaven študentski status, zato je treba prijavi priložiti potrdilo o vpisu za študijsko leto 2016/17,
  • študenti, ki bodo predmet Slovenščina kot tuji jezik – lektorat uveljavljali kot izbirni predmet v okviru zunanje izbirnosti svojega študijskega programa, morajo na svoji fakulteti pridobiti soglasje (Izjava_soglasje.docx) in nam ga poslati najkasneje do ponedeljka, 13. februarja 2017.

 Potek in trajanje

  • v letnem semestru (februar–junij)
  • predvidoma dvakrat na teden po dve ali tri šolske ure
  • 60 ur

Kraj izvedbe tečaja
Tečaji bodo potekali na različnih fakultetah Univerze v Ljubljani.

Cena
Tečaj je v celoti sofinanciran; udeleženci ne plačajo šolnine, plačajo pa učbenik.

Potrdila in spričevala
Uspešno končan tečaj je ovrednoten s tremi evropskimi univerzitetnimi kreditnimi točkami (ECTS). Za pridobitev kreditnih točk je potrebna 80-odstotna udeležba na tečaju.

Prijavnica je na voljo tukaj.

Rok za prijavo je petek, 10. februar 2017.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na .