IZBIRNI PREDMET: SLOVENŠČINA KOT TUJI JEZIK - LEKTORAT

Večina študijskih dejavnosti na Univerzi v Ljubljani poteka v slovenskem jeziku. Da bi tuji študenti svoje študijske obveznosti v slovenščini lažje opravljali, vam omogočamo intenzivno učenje slovenščine v okviru izbirnega študijskega predmeta Slovenščina kot tuji jezik - lektorat.
 

CILJNA SKUPINA

Izbirni predmet Slovenščina kot tuji jezik – lektorat je namenjen tujim redno vpisanim študentom UL v katerem koli letniku 1., 2. ali 3. bolonjske  stopnje. Število mest je omejeno, prednost bodo imeli študenti, ki so vpisani na Leto plus, in tisti, ki imajo v svojih študijskih programih možnost izbire zunanjega izbirnega predmeta za 3 KT. Drugi se slovenščino lahko učijo v okviru različnih tečajev, ki jih ponuja Center za slovenščino.

Prosimo upoštevajte:
Študentje, vpisani na doktorski študij, kreditnih točk, pridobljenih pri predmetu Slovenščina kot tuji jezik – lektorat, ne morejo uveljavljati pri svojem doktorskem študiju. 
 

PREDMET IN NJEGOVE VSEBINE

Predmet je razdeljen na tri samostojne dele:

Prosimo upoštevajte:
Študent, ki se prvič vpisuje na predmet Slovenščina kot tuji jezik, je avtomatično vključen v Lektorat 1. Skupine na lektoratu so oblikovane na podlagi predhodnega znanja, izkazanega na uvrstitvenem testu in intervjuju.
 

IZVEDBA

Predmet je semestrski. Izvajal se bo v zimskem in letnem semestru enkrat tedensko po 3 šolske ure, predvidoma v prostorih Filozofske fakultete.

Prosimo upoštevajte:
V enem študijskem letu lahko študent opravi 2 stopnji predmeta Slovenščina kot tuji jezik – lektorat.
 

PRIJAVA NA IZBIRNI PREDMET SLOVENŠČINA KOT TUJI JEZIK – LEKTORAT

PRIJAVA

Prijavnice bomo sprejemali do vključno 10. 10. 2017.
Ker je število mest omejeno, bomo oblikovali rezervno listo prijavljenih.
Prijavljeni študenti bodo vse potrebne nadaljnje informacije prejeli na svoj elektronski naslov.

Dodatne informacije: